Englehagen

Areopagos samarbeider om hvilested for dødfødte i Hongkong.

Inntil nylig ble foster under 24 uker regnet som medisinsk avfall i Hongkong. Foreldrene hadde ingen rettigheter ved spontanaborter før dette. Dette var med på å skape en enda dypere følelse av tap hos mange. Uttrykk for denne smerten ble synlig i sosiale medier og etter hvert i media. Foreldre ba om retten til selv å ta hånd om sine dødfødte. De tok kontakt med kirkegårder for å kunne begrave dem og ha et sted der de kunne minnes og sørge over et liv som aldri fikk se dagens lys. 

Fortvilte foreldre 

Areopagos samarbeider med det kristne senteret Tao Fong Shan om den kirkegården der vår grunnlegger, Karl Ludvig Reichelt, er gravlagt. Da henvendelsene fra fortvilte foreldre nådde våre partnere i Hongkong besluttet vi at vi sammen skulle arbeide for å etablere en minnelund på kirkegården. 

TOLV OLIVENTRÆR: Garden of Angels ligger på kirkegårdens høyeste punkt. (Foto: TFSCC)

Julaften 2018 ble Englehagen lansert. På det høyeste området på kirkegården, rett foran graven til Reichelt, er det plantet tolv oliventrær. Rundt hvert tre er det lagt til rette for at tolv nedbrytbare bokser kan graves ned. Over hver grav vil det plasseres en stein som foreldrene kan gravere inn sin siste hilsen på.

Sammenheng med en diakonal tjeneste

Dette tilbudet om et hvilested for dødfødte vil stå i nær sammenheng med en diakonal tjeneste. Denne tjenesten utføres av Tao Fong Shan Christian Centre. Foreldrene får tilbud om samtaler, rådgivning og deltakelse i grupper. Slik ønsker vi å bidra til at en sorg som tidligere ble oversett blir tatt på alvor og at mennesker som satt fast i en vond opplevelse kan løfte blikket og se framover.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom