HONGKONG: Wing Sze Tong (andre fra venstre) tok med Raag Rolfsen (tredje fra venstre) og representanter fra Areopagos sine samarbeidsmenigheter til Tsz Shan-klosteret i Hongkong. (Foto: Tao Fong Shan Christian Centre)

Fortsatt sterke bånd til Hongkong

Tao Fong Shan er Areopagos sin viktigste identitetsmarkør. 

I 2020 feirer det kristne senteret Tao Fong Shan 90 år. I 1930 begynte Den nordisk kristne buddhistmisjon (nå Areopagos) arbeidet med å reise dette senteret i buddhistisk stil på en høyde i Hongkong. Det kristne senteret var tegnet av den danske arkitekten og eksperten på kinesisk arkitektur Johannes Prip-Møller. Karl Ludvig Reichelt, Areopagos sin grunnlegger, ledet arbeidet.

I det samme året som Tao Fong Shan feiret sitt 80-årsjubileum, i 2010, ble senteret lokalisert. En lokal stiftelse overtok eiendommene, og arbeidet ivaretas nå av to programmatiske enheter som er lokalisert på Tao Fong Shan. Samarbeidet med Tao Fong Shan Christian Centre er spesielt aktivt og nært, og gjennom 2018 arbeidet vi sammen om mange spennende prosjekter.

AKADEMISK FROKOST: Tong Wing Sze (i midten) i samtale med Marion Grau (t.v.) og Sturla Stålsett. (Foto: TFSCC)

Misjonsuka

Areopagos hadde ansvar for å invitere gjester dette året, og vi var stolte over at direktør Tong Wing Sze kom sammen med to representanter fra senteret. De deltok i åpningsgudstjenesten i Trefoldighetskirken, mottakelsen i bispegården, møte med Den norske kirkes delegasjon til misjonskonferansen i Arusha, møte med migrantmenigheter og i et eget møte for areopagosmedlemmer. De fikk også mulighet til å møte Ungdomstinget i Oslo bispedømme og være med på misjonsgudstjeneste i Nordby kirke. Et høydepunkt midt i uken var akademisk frokost på kafeen Pust på Majorstua og etterfølgende foredrag på Menighetsfakultet, der Tong Wing Sze holdt foredrag om «Femten visdomslærdommer fra dialog».

VENNSKAP PÅ TVERS AV LANDEGRENSER: Norsk besøk i Quingdao. (Foto: TFSCC)

Menighetsreise til Hongkong og Kina

I mars 2018 arrangerte Areopagos en menighetsreise til Hongkong og Kina, og igjen var Tao Fong Shan Christian Centre samarbeidspartner. Areopagos sin direktør Raag Rolfsen prekte i Allehelgenskatedralen i Hongkong og gruppen deltok i feiring en Karl Ludvig Reichelts dødsdag ved hans grav på kirkegården på Tao Fong Shan. Vi besøkte et buddhistisk kloster. Gruppen reiste så inn i Kina, der de først besøkte kirken i byen Qingdao og senere kirken i Weihai. 

Begge stedene ligger i Shandong-provinsen. I etterkant av turen kom Areopagos sin styreleder Torstein Lalim til Kina, og ledelsen i Areopagos og Tao Fong Shan Christian Centre hadde møter med den kinesiske kirkeledelsen og religionsbyrået i Beijing og Shanghai.

INTERNASJONAL KONFERANSE: Akademikere fra hele Asia og Oceania deltok. (Foto: TFSCC)

Internasjonal konferanse om økumenikk i Asia

I april samarbeidet Areopagos og Tao Fong Shan Christian Centre om en stor internasjonal konferanse om den asiatiske økumeniske bevegelsen. Akademikere fra hele Asia og Oceania deltok og presenterte sine bidrag. En bok fra konferansen er utkommet i etterkant (Ecumenical Movement of Hong Kong: Then and Now).

I NORGE: Gruppen fra Hongkong fikk både oppleve norsk natur, kultur og åndelig påfyll. (Foto: TFSCC)

Norgesbesøk fra Hongkong – Gud er alltid større

I august kom en gruppe på 20 kristne fra Hongkong for å oppleve Norge. Fokuset var på spiritualiteten i vår kultur med utgangspunkt i fire kunstnere: Vigeland, Munch, Ibsen og Grieg. Gruppen var med på høymesse i Oslo domkirke og hadde én dag i Oslo, før de dro med buss til Bergen. Besøket i den nyoppussede Mariakirken ga perspektiv sammenhengen mellom norsk og europeisk kirkehistorie. Gruppen dro så videre til en tre dagers retreat på senteret Alværa, der temaet Gud er alltid større var utgangspunktet for forskjellige åndelige øvelser. Besøket fra Hongkong ble avsluttet med menighetsbesøk i Åsane menighet, der deltakerne bodde hjemme hos forskjellige familier.

Båndene mellom Areopagos og Tao Fong Shan

Tao Fong Shan er Areopagos sin viktigste identitetsmarkør. Buddhistmisjonen var gjennom mange tiår ensbetydende med det arbeidet som skjedd på og gikk ut fra Tao Fong Shan. Det er her den arven vi forvalter i dag finner sin forankring. Det er derfor avgjørende at båndene til dette stedet bevares og styrkes. I det arbeidet som Tao Fong Shan Christian Centre driver gjøres det erfaringer som har betydning for det arbeidet vi gjør i Skandinavia. Dette gjelder erfaringer fra å være kristne i et mangfoldssamfunn, fra å stå i en sammenheng grunnleggende preget av asiatisk spiritualitet og fra å møte hverandre på tvers av kulturer.

I sin åpning under gudstjenesten i Trefoldighetskirken sa direktør Tong Wing Sze:

«Vi er ikke her bare for å takke Gud for Karl Ludvig Reichelt, men også for å utforske hvordan vi sammen kan arbeide for misjon i vår egen tid. Vi trenger alle Kristus – Livets vann. Men hvilket beger skal vi drikke fra? Et delikat europeisk glass? Eller en heroisk kinesisk bolle? La oss bytte beger og drikke Livets vann sammen. Dialog gjør misjon mulig.»

Gjør en forskjell

 

 

Bottom