På vegne av Kirkelig dialogsenter mottar Hanna Barth Hake anerkjennelse fra Vårt Land ved Alf Gjøsund. Foto: Areopagos 

– Får flere med i dialogen

– De sprer kunnskap så flere kan bidra i samtalen, sa Vårt Land da Kirkelig dialogsenter ble nominert til Petter Dass-prisen. 

Året 2019 har vist at religionsdialog på ingen måte er overflødig i Norge. Angrep på mennesker i bønn, debattene etterpå og regjeringens handlingsplaner er eksempler på det. De kirkelige dialogsentrene, som Areopagos støtter, fikk oppmerksomhet, tommel opp og inspirasjon til å fortsette gjennom avisen Vårt Land sin nominasjon til Petter Dass-prisen

«De har førstehånds erfaringer fra dialogen med mennesker som tror – som er berørt av sin religion – men også berørt av den opphetede debatten. Og med sine dialogarrangementer sprer Kirkelig dialogsenter kunnskapen til flere – slik at mange kan bidra i samtale – ikke bare i offentligheten, men i lunsjen på universiteter og høyskoler, på jobben og i kirke- og organisasjonsliv,» sa religionsredaktør Alf Gjøsund i talen han holdt for Kirkelig Dialogsenter. 

- Nominasjonen er en stor anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og gir oss motivasjon til å jobbe videre for et mer inkluderende samfunn og sette dialog på dagsorden, sier leder for senteret i Oslo, Hanna Barth Hake.

Når noen sprer hat i kirkens navn 

En ung mann angrep muslimer i bønn i en moske i Bærum 10. august 2019. Tankegodset var høyreekstremt, og hadde i tillegg referanser til kristen tro. Kirkelig dialogsenter i Oslo har i løpet av 2019 vært preget av denne tematikken: «Dette utfordrer også oss som kirke. For hvordan skal vi forholde oss til at kristne symboler og ideer brukes og misbrukes for å spre hat og fremmedfrykt? Hva er vårt ansvar, og hvordan kan vi svare på denne utfordringen?»

Dialogpilotene nevnt i regjeringens handlingsplan 

Regjeringen i Norge har også lansert en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, som skal gjelde fra 2020 til 2023. Kirkelig dialogsenter i Oslo skriver stolt i sin årsmelding at deres studium Dialogpilotene er trukket fram som et av flere gode eksempler i begge disse handlingsplanene. 

Nye ledere i Bergen og Stavanger 

Dialogsenteret i Bergen samarbeider lokalt, både med andre trossamfunn og offentlige myndigheter for å skape livssynsdialog. De ansatte i 2019 en ny leder, May Bente Stuart Matre, som begynte i stillingen februar 2020. 

I Stavanger startet prosjektet «Kirken møter moskeen» i 2019. Det skal fremme dialog på ledernivå. Ellers var dialogsenteret der involvert i en stor debatt omkring nyåndelighet i kirken i forbindelse med foredraget Prinsessen og sjamanen. Mot slutten av året ble også lederstillingen for senteret i Stavanger lyst ut. 

I Drammen var dialogsenteret involvert i den årlige musikkfestivalen Drammen Sacred som samlet en rik blanding av musikkstiler og livssyn. 

– Fortsatt mye å gjøre 

I sin årsmelding for 2019, avslutter Kirkelig dialogsenter i Oslo med å se fremover: «Både arbeidet med klimasaken og engasjementet for alles rett til å være trygge i bønn vil og må fortsette i årene som kommer. Vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo vil også sammen med de andre dialogsentrene jobbe videre med å sette dialog på dagsorden i Den norske kirke og fortsette arbeidet for å fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på. Året vi har lagt bak oss viser hvor viktig dette arbeidet er, og at det fortsatt er mye å gjøre.» 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom