Grønne blader på en teplante i solskinn.

Te-bøndene i kooperativet jobber sammen for å sikre kvaliteten på tebladene. Foto av Hilda Kristine Hansen

Mål om økologisk teproduksjon

En partner av Areopagos i sørlige Kina går nye veier i oppbyggingen av et tekooperativ.

I de vakre fjellene dekket med te-marker samles lokale bønder med minoritetsbakgrunn, bønder som ellers lever på siden av samfunnet. Te-bøndene har med prosjektet, som er støttet av Areopagos, fått muligheten til å bygge opp sitt eget kooperativ. Der lærer bøndene ledelse og organisering, å bygge relasjon til myndighetene, kvalitetssikring og avsetning, og ikke minst å produsere te med høy kvalitet.

Bærekraftig

FNs bærekraftsmål fyller mye av kooperativets arbeid, spesielt punktene 2, 8 og 13. Disse målene handler om å utrydde sult og sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst hos de lokale bøndene med utgangspunkt i en bærekraftig og klimavennlig produksjon. Derfor er det en rekke krav bøndene skal leve opp til: teen skal være økologisk og produksjonen må ikke være skadelig for miljøet.

Aktive deltakere

Implementeringen av bærekraftsmålene har også vist seg å ha stor betydning innenfor kooperativets ledelse. Den danske organisasjonens partner, som er rådgiver for kooperativet, forteller om prosesser der deltakerne tar beslutninger i fellesskap: – Kooperativet har på demokratisk vis valgt seg noen bærekraftsmål som de mener kan ha en innvirkning på deres arbeid og lokalsamfunn, forteller hun.

For eksempel hadde de en workshop om hvilken type te-pose de skulle bruke i produksjonen. Det var tre typer de kunne velge mellom, en av posene så absolutt best ut og alle likte den godt. Den var laget av en type gjennomsiktig nylonmateriale slik at man kunne se te-bladene. En annen type var laget av nedbrytbart materiale uten giftstoffer, men den tok seg ikke like godt ut.

Endret syn

– Under avstemningen valgte samtlige medlemmer – utenom én – nylonposen. Deretter spurte jeg denne ene bonden hvorfor han heller valgte den nedbrytbare posen, hvorpå han svarte: Vi har valgt å arbeide med FNs bærekraftsmål om bærekraftig landbruk og sunnhet. Hvis vi velger nylonposen, vil vi gå imot disse målene, forteller kooperativets rådgiver.
Uttalelsene til denne bonden skapte diskusjon i gruppen, og de ønsket en ny avstemning. I denne nye runden var alle enige om å bruke den nedbrytbare posen.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom