Elever ved Home of Grace med familiemedlemmer

Home of Grace arbeider også aktivt for å ivareta elevenes familier. Her er fra venstre Zhu ShuXia (mor) og Xu Wen, Bu Wei Ping (mor) og Wang Chang, Jin Yang og Wang Bai (mor). Arkivfoto: Grethe Raddum

Nye aktører tar ansvar i Nanjing 

–  Vi er fantastisk stolte av våre partnere i Nanjing, sier  bistandsrådgiver  i Areopagos, Randi Øyehaug.   

Perioden med Norad-støtte til dagsenteret Home of Grace og prosjektet forøvrig, er over. Det betyr likevel ikke at dette arbeidet for mennesker med utviklingshemming legges ned. Areopagos sin partner i Nanjing, YWCA, fortsetter driften av Home of Grace med videre Areopagos-støtte. Det som gjør Øyehaug ekstra fornøyd i denne fasen, er at prosjektledelsen har lyktes med å engasjere lokale myndigheter til å videreføre kursing av lærere ved byens dagsentre. – Prosjektet har hatt ringvirkninger i hele byen og til en viss grad helt til Beijing og påvirket standarden på tilbudet for mennesker med spesielle behov. Det er nesten ikke til å fatte, sier Øyehaug

Tar med foreldrene 

De neste årene skal senteret fortsatt utruste eget personale for å sikre faglig kvalitet, ikke minst fordi flere av dem er nye. En annen side som blir viktig ved Home of Grace framover, er å støtte elevenes foreldre. – Dels ved å sørge for plattformer hvor foreldre kan møtes, dernest tilby inspirerende undervisning, og hjelpe med appeller til myndighetene for å bedre den økonomiske situasjonen til disse familiene, utdyper Øyehaug.

Menneskeverd 

Øyehaug er tydelig tilfreds med partneren så langt, og beskriver Home of Grace som et sted med glade elever. – Her blir elevenes iboende menneskeverd anerkjent. Og nå opplever vi at verdiene ved Home of Grace har smittet til andre sentre i byen. Men det tar tid å endre tankesett, og det er fortsatt viktig å kjempe for menneskeverd i arbeidet for elever med utviklingshemminger.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom