Uranienborg kirke sett innenfra under konsert.

Illustrasjonsfoto fra konsert i Uranienborg kirke. Fotograf: Håkon Stillingen, Flickr Creative Commons.

Areopagos på besøk

Mange menigheter ønsker foredrag.

– Kan dere komme og holde foredrag om overgangen fra barnetro til voksen og moden tro for oss? Kan dere arrangere en meditasjonskveld sånn at menigheten får teste sentrerende bønn? Eller delta på en samtalekveld om religionsdialog i nærmiljøet?

Areopagos bidrar med kunnskap og inspirasjon

Stadig flere menigheter oppdager Areopagos som kompetanseorganisajon og kunnskapsformidler, og tar kontakt for å be om foredrag, taler/prekener, kurs og inspirasjon. Og stadig flere ønsker å samarbeide med Areopagos i form av en fast avtale. Menigheter med samarbeidsavtale får kurs- og foredragstilbud og faste besøk fra Areopagos, og menigheten bidrar bl.a. med støtte til Areopagos gjennom offer og forbønn.

Denne vinteren og våren får bl.a. disse menighetene besøk av Areopagos-medarbeidere (som også er prester) på egne arrangementer og gudstjenester: 

  • Nordby menighet 15. januar (Tore Laugerud)
  • Emmaus menighet 5. februar (Stian K. Aarebrot)
  • Sand kyrkjelyd 19. februar (Tore Laugerud)
  • Haslum menighet 26. februar (Stian K. Aarebrot)
  • Nordstrand menighet 13. mars (Liv Hegle)
  • Haslum menighet 30. mars (Tore Laugerud)
  • Flere menigheter i Bergen 1. – 3. april (Raag Rolfsen)
  • Kristansand domkirke 5. april (Tore Laugerud)

Anbefalte artikler

En kinesisk jente tegner og fargelegger en banan på et ark.

Slik samarbeider Areopagos med norske menigheter. 

«Historisk sus over avtalene» 

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom