Sarah Bleich var frivillig for Areopagos på Wellbeing Festival i 2017. Her samtaler hun med Stephan Koll fra Holistisk Forbund. Foto: Randi Dyrberg

Sarah Bleich var frivillig for Areopagos på Wellbeing Festival i 2017. Her samtaler hun med Stephan Koll fra Holistisk Forbund. Foto: Randi Dyrberg

Areopagos på Wellbeing Festival

Tre nyvinninger på alternativmessen på Lillestrøm i 2017.

– Nyåndeligheten er en viktig del av samtidsspiritualiteten. Den er ikke marginal eller forbigående, men har påvirket folkereligiøsiteten sterkt. Engasjement og kompetanse på dette feltet blir stadig viktigere. Areopagos prioriterer derfor et engasjert nærvær i de nyåndelige miljøene og vil drive et aktivt studie – og refleksjonsarbeid. Vi deltar med stand på alternativmesser i alle de største byene i Norge, sier Liv Hegle, presten som leder seksjon Norge i Areopagos. 

Panelsamtale, pusterom og gudstjeneste

Slik det er tradisjonen hvert år deltok Areopagos også i 2017 med stand og frivillige på alternativmessen på Lillestrøm - som i noen år har båret navnet «Wellbeing Festival».

I år var panelsamtale om klima, pusterom og gudstjeneste tre nyvinninger i Areopagos sitt engasjement der. Dette var mulig gjennom et helt nytt samarbeid med både messearrangøren VisjonWorks og Den norske kirke.

Fokus på klimakrisen

Holistisk livsynsforbund, Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi stilte med paneldeltakere til panelsamtalen om klima som Areopagos i samråd med Den norske kirke hadde tatt initiativ til. Slik ble tematikken belyst fra både en vitenskapelig, en kristen og en holistisk vinkel. En deltaker i salen sørget for at viktige samiske perspektiver også ble inkludert.

Inge Aas (midten) fra Holistisk livssynsforbund deltok i panelsamtalen om klima. Foto: Randi Dyrberg

Pusterom

Som noe helt nytt samarbeidet Areopagos med Den norske kirke og VisjonWorks om å få inn et «pusterom» på festivalen. Rommet var plassert rett over for Areopagos sin stand. Her var det ikke noe salg og ingen som pratet til de besøkende.

I stedet var det rom for refleksjon særlig knyttet til skaperverket. Det var trebenk, naturbilder og stille meditasjonsmusikk. De besøkende kunne skrive en lapp og henge på «håpstreet» eller bare sitte i stillhet. 

Pusterom. Foto: Judit Görögh.

Pusterom. Foto: Judit Görögh.

«Gudstjeneste for heling av jorden og menneskeheten»

Dette sto øverst på invitasjonen til gudstjenesten som Areopagos og Den norske kirke inviterte til, og som avisen Vårt Land skrev om. Liturgien i gudstjenesten ble utviklet til å tale til deltakerne på alternativmessen - og lys, blomster og røkelse inngikk som elementer. Areopagos-prestene Tore Laugerud og Liv Hegle inviterte alle deltakerne til nattverd. 

Det var i underkant av 20 deltakere, hvorav flere etterpå kom på visitt på standen til Areopagos. Å innby til gudstjeneste på en alternativmesse er noe Areopagos bare har gjort en gang tidligere – for en del år siden. 

Alle involverte i panelsamtale, gudstjeneste og pusterom sa i etterkant at de var glade for samarbeidet og ønsket å ta opp tråden igjen til neste år.

Hjertebønn på Areopagos-standen

Tilbudet om «bønn for heling av hjertet» på Areopagos sin stand var enda et tiltak som ble innført - etter noen års pause - på årets festival. For mennesker som sliter med livet, er det noe med det navnet som «taler rett til hjerta».

- Formålet er, at den som blir bedt for, kan få hvile i hjerte i sentrum av sin person med en visshet om å være et Guds barn, skriver Ole Skjerbek-Madsen i innledningen til bønnen. Han er grunnleggeren av I Mesterens Lys, en avdeling av dansk Areopagos – og den som startet Areopagos sitt arbeid på alternativmesser i Norden.

Gaute Brunstad Øyehaug og Judit Görögh var frivillige for Areopagos.

Gaute Brunstad Øyehaug og Judit Görögh var frivillige for Areopagos.

Engasjerte frivillige på Areopagos sin stand

Mange gjester på festivalen besøkte standen til Areopagos i løpet av helgen og benyttet tilbud om forbønn, samtale og velsignelse. Areopagos hadde med seg en flott gjeng av frivillige: 12 hadde meldt seg til å tilbringe helgen på festivalen sammen med Liv Hegle, Tore Laugerud og Randi Dyrberg fra Areopagos sin stab. Det er fem mer enn i 2016.

«Utfordrende, givende, gøy og lærerikt» var ord som gikk igjen i tilbakemeldingene fra de frivillige – og alle ønsket å bli med igjen.

- Det viktigaste var nog att fred rådde på standen, många kom dit. Många blev berörda av Guds kärleksfulla närvaro, fortalte Nina Westberg, en av de frivillige, om opplevelsen av Areopagos sin stand.

Alternativmessen på Lillestrøm er landets største

Siden 2003 har Areopagos vært tilstede med stand på ulike alternativmesser rundt om i landet. Det arrangeres rundt 50 alternativmesser i Norge om året.

Wellbeing Festival på Lillestrøm er landets største alternativmesse med sine ca. 15.000 besøkende.

En opplevelse for alle sanser

På festivalen er det mange produkter som selges side om side på festivalen: Fra fiskeolje og massasje til helende krystaller, tarotkort og kontakt med avdøde kjære.

Det er en duft av røkelse og urter i messehallen og ganske overveldende mange inntrykk og lyder. Det ene øyeblikket hører gjestene sjamanistiske trommehelingssesjoner - og kort etter en hummen fra en overkorssittende, mediterende og gulkledt gjeng som sitter i et telt mitt i hallen. Det er en hel oppdagelsesreise og gå rundt og se på bodene med alt som er til salgs her.

Det var mye til salgs på festivalen. Foto: Judit Görögh.

Det var mye til salgs på festivalen. Foto: Judit Görögh.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom