Nestleder for styret i Areopagos, Mogens Madsen, og styreleder i Tao Fong Shan-stiftelsen, Elder Wong, var glade for å signere Memorandum of Understanding, som kan være en lovende ny start for det mangeårige samarbeidet om Tao Fong Shan - fjellet der Kristus vinden blåser. (Foto: Lars Mollerup-Degn)

Areopagos signerer historisk avtale med Tao Fong Shan Foundation

Avtalen vil være avgjørende for konsolidering og utvikling av både Tao Fong Shan og Areopagos sitt arbeid og samarbeid i Hongkong og Kina fremover.

I 2010 etablerte Areopagos et uavhengig fond i Hongkong, som har overtatt ansvaret og driften av Christian Study and Retreat Center Tao Fong Shan, som tidligere var basen for Areopagos' arbeid der.

Reparerer skrentene

Tao Fong Shan er fortsatt en av Areopagos' viktigste samarbeidspartnere i Asia. I forbindelse med opprettelsen av fondet og den lokale forankringen i 2010, beholdt Areopagos eierskaps- og driftsansvaret for stedets kirkegård og påtok seg ansvaret for tre store jordras-truede skrenter på stedet. I løpet av de siste årene har Areopagos gjort betydelige investeringer i å utvide kirkegården og signerte i 2019 en kontrakt for å reparere de tre skrentene.

Modell for samarbeidet

De historiske og bevaringsverdige bygningene på Tao Fong Shan er dyre å vedlikeholde og ikke tilstrekkelig designet for dagens arbeid og standarder. Dermed har hele senteret i en årrekke forårsaket betydelige økonomiske kostnader og bekymringer for både Areopagos og Tao Fong Shan Foundation. De siste seks-åtte årene har Areopagos' avgåtte direktør Raag Rolfsen jobbet for å løse en rekke av disse utfordringene i en omfattende modell som han fullførte i 2019. Avtalen gir mange positive perspektiver for Areopagos, Tao Fong Shan og samarbeidet mellom dem.

Salg av gravplasser

Graver i Hongkong kan selges til en pris som er godkjent av myndighetene og som sikrer fremtidig drift og vedlikehold av kirkegården. Gjennom samarbeidet med Tao Fong Shan om et LIFE-center med en rekke tilbud innen spiritualitet, sjelesorg, åndelig veiledning og eksistentiell refleksjon, settes kirkegårdsdriften inn i en større ramme, som kan tilføre merverdi til samarbeidet og også tilføre samarbeidet nye økonomiske ressurser.

Planer for renovering

På denne bakgrunnen har Areopagos og TFS signert en avtale om hvordan de nye ressursene skal fordeles. Areopagos vil dekke sine utgifter til kirkegårdens utvidelse og sikre skrenten og i fremtiden dekke kostnadene for kirkegårdsdriften. Tao Fong Shan vil ha muligheten til å utvikle sine forskjellige programaktiviteter og gjennomføre sårt tiltrengt renovering og oppgradering av senterets fasiliteter til moderne standard.

De 90 år gamle bevaringsverdige bygningene er ikke enkle eller billige å vedlikeholde i Hongkongs fuktige klima. Hvis salget av graver og samarbeid rundt LIFE-senteret går som forventet, kan det også potensielt være økonomiske muligheter for å finansiere andre prosjekter eller aktiviteter for begge parter. Denne nye avtalen vil dermed være avgjørende for konsolidering og utvikling av både Tao Fong Shan 'og Areopagos' arbeid og samarbeid i Hongkong og Kina i mange år fremover.

Tao Fong Shan er 90 år i 2020

I november 2020 kan Tao Fong Shan feire 90-årsjubileum, og vi håper de første delene av renoveringen vil være fullført innen da. Ellers vurderer man en gruppereise til Tao Fong Shan i Hongkong og steder i Kina som er historisk viktige for Areopagos, i forbindelse med 100-årsjubileet i 2022. På den tiden vil Tao Fong Shan være klar til å ta i mot en slik gruppe. Kommer du?

Gjør en forskjell

 

 

Bottom