Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen, på Tao Fong Shan i Hongkong mars 2015. (Foto: Ann Kristin van Zijp Nilsen)

Direktørskifte i Areopagos

Raag Rolfsen slutter i stillingen som direktør i Areopagos. 

– Raag Rolfsen har ledet stiftelsen i snart ti år, og vi er takknemlige for den gode jobben han har gjort.

Nå trer leder for dansk seksjon av Areopagos, Lars Mollerup-Degn, inn som konstituert direktør, sier styreformann Torstein Lalim. 

– Etter ti år er det godt for både meg og organisasjonen med et skifte, sier Raag Rolfsen. Han tar fatt på en planlagt studiepermisjon utpå vinteren, og vil i perioden fram til det ha stilling som seniorrådgiver, for blant annet å sikre en god overdragelse av ansvaret og forholdet til strategiske partnere. 

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kontakt gjerne styreformann Torstein Lalim.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom