Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen, på Tao Fong Shan i Hongkong mars 2015. (Foto: Ann Kristin van Zijp Nilsen)

Direktørskifte i Areopagos

Raag Rolfsen slutter i stillingen som direktør i Areopagos. 

– Raag Rolfsen har ledet stiftelsen i snart ti år, og vi er takknemlige for den gode jobben han har gjort.

Nå trer leder for dansk seksjon av Areopagos, Lars Mollerup-Degn, inn som konstituert direktør, sier styreformann Torstein Lalim. 

– Etter ti år er det godt for både meg og organisasjonen med et skifte, sier Raag Rolfsen. Han tar fatt på en planlagt studiepermisjon utpå vinteren, og vil i perioden fram til det ha stilling som seniorrådgiver, for blant annet å sikre en god overdragelse av ansvaret og forholdet til strategiske partnere. 

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kontakt gjerne styreformann Torstein Lalim.

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom