En av Danmarks mest markante prester kommer til Areopagosfestivalen

- Det er enklere å formidle evangeliet når man anerkjenner at ens samtaleparter også har noen innsikter som kaster lys over noen ting som man selv mangler. Det hjelper oss også til å presisere hva vi selv mener med evangeliet. Jesus blir mer tydelig når man arbeider i en sammenheng der man lar seg utfordre av andre.

- Jeg er fylt av takknemlighet, når jeg tenker tilbake på alle de år jeg har arbeidet, dels som sogneprest i Folkekirken, og dels som misjonsprest i I Mesterens Lys og Areopagos.

Ole Skjerbæk Madsen har vært en distinkt skikkelse i dansk Folkekirke gjennom en årrekke. Hans arbeid som brobygger mellom kirken og nyåndelige miljøer i Danmark har vært et forbilde for kirken i nabolandene.

 - Jeg har hatt en av de mest spennende jobber jeg overhode kunne fått. Gjennom en stor del av min tid som sogneprest var jeg utfordret av den religiøsitet og spiritualitet som befant seg utenfor kirken. I første omgang så jeg strømningene som et speilbilde på mangler i kirkens liv, og jeg ble frustrert over at kirken snakket forbi åndelig søkende. Frustrasjonen førte til at vi startet I Mesterens Lys 

I Mesterens Lys og utviklingen av konseptet Christfulness startet som et prosjekt i Bethlehemskirken i København, med støtte fra Areopagos.

 - I Mesterens Lys utviket seg. Jeg ble ansatt av Areopagos fra år 2000, og det har gitt rom for at arbeidet har vokst i Danmark og i Norge, hvor det har fått sin helt egen karakter. Det har også vært til inspirasjon både i Europa og i den større verden. Blant annet fikk jeg mulighet til å lede Lausanne-bevegelsens arbeid med nyåndelighet. Det førte til et paradigmeskifte fra at kristne skulle være kultjegere, til å bruke dialogen til å møte åndelig, nysgjerrige mennesker.

Dialogen og respekten for annerledestroende og -tenkende mennesker har preget – og preger fremdeles – Ole Skjerbæk Madsens arbeid.

- Det er enklere å formidle evangeliet når man anerkjenner at ens samtaleparter også har noen innsikter som kaster lys over noen ting som man selv mangler. Det hjelper oss også til å presisere hva vi selv mener med evangeliet. Jesus blir mer tydelig når man arbeider i en sammenheng der man lar seg utfordre av andre.

Lars Mollerup-Degn har ledet Areopagos sitt arbeid i Danmark i mange år, og samarbeidet nært med Ole Skjerbæk Madsen siden 90-tallet. Han skal lede samtalen med misjonspresten på Areopagosfestivalen.

Hva har Ole Skjerbæk Madsen betydd for Areopagos sitt arbeid i Danmark?

- Han har satt nyåndeligheten på dagsorden i Areopagos. Han har gitt oss redskaper i form av et språk og en form som taler til mennesker i et nyåndelig miljø.

Hvilken posisjon vil du si Skjerbæk Madsen har i nyreligiøse miljøer i dag?

- Han er respektert som en mann som både er tydelig på sitt eget ståsted, samtidig som han er lyttende til andres perspektiv og åpen for å gå nye veier. Han har klart å bygge bro mellom kirken og mennesker som ikke har funnet sitt hjem der.

Hvordan ser kirken i Danmark på presten Ole Skjerbæk Madsen?

- Det er nok ambivalent. Han er respektert for sin teologiske grundighet og kompetanse. Samtidig synes nok mange at han er opptatt av å tilpasse seg samtiden. Andre opplever ham som altfor tydelig misjonerende. Så han bilde er sammensatt.

Hva er arven etter Ole Skjerbæk Madsen, og hvor går veien videre I Mesterens Lys?

- Ole har gitt Areopagos og kirken en frimodighet til å bygge bro og være til stedet i andre miljø enn de kirkelige, med en tydelig kristen identitet. Han er en inspirasjonskilde som har gitt andre lyst og lov til å eksperimentere med nye måter å være kirke på, uten å miste sitt eget fotfeste. Ole har hele tiden utfordret kirken til å være kirke i sin egen samtid. Han er et godt eksempel på at det er mulig å fornye seg, uten å miste sitt eget ståsted. 

Les mer om festivalprogrammet her.

Meld deg på Areopagosfestivalen her.

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom