En ung, kinesisk kvinne med psykisk funksjonshemming sitter dypt konsentrert og tegner med fargestifter. Motivet er en banan.

Tegning er en populær aktivitet på dagsenteret «Home of Grace». (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Får bedre liv

NORAD løfter fram resultater i Areopagos-prosjekt.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Nanjing KFUK i Kina og Areopagos, får psykisk utviklingshemmede et bedre liv og en offentlig stemme – i stedet for passivitet og isolasjon. Og opplæring har endret nøkkelpersoners syn på mennesker med psykisk utviklingshemming.

Eksempel på god bistand

NORAD har nylig publisert en oversikt over resultater fra bistandsprosjekter som får støtte fra dem, men blir utført av frivillige organisasjoner (sivilsamfunnsorganisasjoner). De gode resultatene fra Areopagos-prosjektet i Nanjing ble særlig løftet fram som eksempel.

Lever i isolasjon

De fleste psykisk utviklingshemmede i den kinesiske storbyen Nanjing lever innendørs sammen med foreldre eller besteforeldre. Isolasjonen kan ofte føre til passivitet, depresjon eller utagerende oppførsel. De siste årene har myndighetene opprettet 112 nye dagsenter som omsorgs- og opplæringstilbud, men de ansatte er få, dårlig betalt og har lite kvalifisert utdannelse. Derfor må de konsentrere seg om brukernes grunnleggende fysiske behov. Brukerne får ikke sjansen til å lære seg ferdigheter som gjør at de kan mestre oppgaver og klare ting selv.

Home of Grace-suksessen

Siden 2011 har det vesle opplærings- og rehabiliteringssenter «Home of Grace» blitt drevet av Nanjing KFUK i partnerskap med Areopagos. Senteret har kostnadseffektive resultater og utmerker seg når det gjelder myndiggjøring av psykisk utviklingshemmede og foreldrene deres. Med små ressurser har det klart å etablere seg som et senter andre vil lære av og kopiere. Dette er et viktig mål for prosjektet.

En kinesisk gutt smiler og viser frem en tegning han har laget av frukt.

Tegning kan gi stor mestringsfølelse. (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Opplæring for utviklingshemmede og pårørende

På Home of Grace blir de psykisk utviklingshemmede kalt elever, og de har ulike «fag» som skal hjelpe dem til å få en bedre hverdag og klare seg selv, fra å re opp senger og lage enkel mat, til lesing og skriving.
Senteret involverer også foreldre og lokalsamfunnet i arbeidet, og foreldreforeningen har nå 210 medlemmer, og mange har fått ny forståelse og bevissthet om behovene og ikke minst mulighetene til de store barna sine med psykisk utviklingshemming.

Lærer opp dagsenter-ansatte og myndighetspersoner

Sammen med Nanjing KFUK har Areopagos inngått et samarbeid med myndighetene om et stort opplæringskurs for ansatte som arbeider med psykisk utviklingshemmede og for statsansatte i administrasjon. Dette opplæringsprogrammet har endret holdningene deres: Nå har mange fagfolk fått større forståelse for utvikllingshemmedes rett til et verdig liv. Siden 2013 har 80 lærere på andre dagsenter og 40 administrasjonsmedarbeidere fått økt kompetanse gjennom dagsenter-prosjektet.

Får en stemme i offentligheten

En viktig side ved dagsenterprosjektet er å gjøre psykisk utviklingshemmede mer synlige i samfunnet. Nå har de i større grad fått en stemme i det offentlige rommet. Nanjing KFUK har satt opp forestillinger der alle som opptrer er psykisk utviklingshemmede. På en forestilling i 2014 opptrådte deltakere fra ti sentre. 1500 mennesker var publikum. Lokal-TV og aviser dekket forestillingen som en stor suksess. På denne måten endrer prosjektet folks syn på det å ha en psykisk utviklingshemming. 

Hele prosjektet stod i fare

Regjeringen ønsket et statsbudsjett med store kutt i bistands-bevilgningene fra 2016, som ville føre til at dagsenterprosjektet og det aller meste av norske frivillige organisasjoners bistandsarbeid ikke kunne videreføres etter jul. Da mobiliserte Areopagos og de andre sivilsamfunns-organisasjonene og protestene førte fram. Ved hjelp av Venstre og Kristelig folkeparti førte budsjettforhandlingene i Stortinget til mindre kutt i bistand generelt, og at bistanden gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner blir videreført i neste års statsbudsjett. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom