BEDRE LIV: Elever fra ulike dagsenter i Nanjing liker å bruke krefter på Truls Eco Garden utenfor byen. Leirstedet med hagebruk er tilknyttet det store dagsenterprosjektet, som er et samarbeid mellom Areopagos og lokale organisasjoner, for å bedre levekårene for mennesker med psykisk funksjonshemming. (Foto: Line Ørnes Søndergaard)

«Ikke ta fra dem som har minst!»

Regjeringens statsbudsjett kan ramme Areopagos-prosjekt i Kina.

Fredag la regjeringen fram et tillegg til statsbudsjettet, der 9,5 milliarder kroner er satt av til å håndtere flyktningstrømmen til Norge. Nesten halvparten tas fra bistandsbudsjettet. Langsiktig bistand gjennom frivillige bistands- og misjonsorganisasjoner blir skadelidende, særlig arbeid i Afrika og Asia. I regjeringens tilleggsbudsjett kuttes post 160.70 (sivilt samfunn) fra 1,9 milliarder til 670,5 millioner kroner. Direktøren i Areopagos, Raag Rolfsen, stiller seg spørrende til at en regjering, som understreker viktigheten av privat-offentlig samarbeid, kutter posten for samarbeid med det sivile samfunnet med nesten 70 %.

Rammer de utsatte i Kina

– Man tenker altså å fjerne 2/3 av støtten til bistandsarbeid som ikke er akutt nødhjelp over natten, sier Grethe Raddum. Lederen for Areopagos sitt arbeid i Asia påpeker at «bistand til sivilt samfunn» særlig handler om å hjelpe lokale institusjoner til å bedre levekår for de mest utsatte gruppene. Et godt eksempel på dette, er dagsenter-prosjektet i den kinesiske storbyen Nanjing. I Kina er mennesker med psykisk funksjonshemming en stigmatisert gruppe med særlig dårlige levekår. Areopagos samarbeider med den lokale YWCA-organisasjonen og myndighetene om å lære opp ansatte ved nye dagsenter i byen.

– Nå kan støtten til våre venner i Nanjing med psykisk utviklingshemming bli kuttet med 50-70 prosent, uttaler asialederen. 

Portrett av ung kinesisk mann med psykisk funksjonshemming

DE SOM RAMMES: Ved markeringen utenfor Stortinget, vil Areopagos vil bære portretter av elever ved dagsenteret «Home of Grace» i Nanjing. (Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Mobiliserer foran Stortinget

Hvis regjeringens kutt blir vedtatt i Stortinget, vil flere millioner fattige i utviklingsland bli direkte berørt. Det har ført til en historisk mobilisering på tvers av de fleste norske organisasjoner som arbeider med langsiktig bistand. De frykter at de dramatiske kuttene kan føre til økt migrasjon og svekke arbeidet med å forebygge fremtidens kriser. Over 100 organisasjoner hadde tirsdag ettermiddag meldt seg på en massemønstring foran Stortinget onsdag 4. november.

«Ikke ta fra dem som har minst!»

– Areopagos stiller også med alle tilgjengelige medarbeidere, forteller Grethe Raddum. Hun oppfordrer alle som kan til å møte opp ved markeringen ved Stortinget klokka 12.  Areopagos vil bære banner med påskriften «IKKE TA FRA DEM SOM HAR MINST» og portretter av noen av brukerne på dagsenteret Home of Grace i Nanjing. Bildene er tatt av fotograf Line Ørnes Søndergaard.

Ligner på «den rike bonden»

– Regjeringen vil la verdens fattige betale vår regning for å ta imot flyktninger. Raddum mener det minner om fortellingen som profeten Nathan refset kong David med: «Det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av begeret hans og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En dag kom det en vandringsmann til den rike. Men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide, og laget det til for mannen som var kommet.» (Bibelen, 2. Samuelsbok, kapittel 12)

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom