Kunst på Areopagosfestivalen

- Kunsten som meddelelsesform skaper den kommunikasjonen som Areopagos ønsker å skape. Dialogen er jo Areopagos sitt kjennemerke, på tvers av språk og geografiske forhold, så skaper kunsten dialog. Kunsten er førspråklig, sier festivalkurator Alfred Vaagsvold.

Lysbokser. Installasjon av Mirjam Raen Thomassen som blir del av utstillingen på Areopagosfestivalen

Lysbokser. Installasjon av Mirjam Raen Thomassen som blir del av utstillingen på Areopagosfestivalen

Hvorfor er det viktig at en organisasjon som Areopagos engasjerer kunstnere?

- Kunstneren må inkluderes i det kristne fellesskapet. Det er viktig på samme måte som det er viktig å inkludere kunst som fenomen i kirka. Det handler om den kristne skapertanken. Men det er kanskje ikke vanlig på samme måte som før i tiden. Hvor har det blitt av modernismen og postmodernismen i kirkekunsten? Det henger altfor mange kopier av gammel kunst i norske kirker i dag.

- Det er klart at den skapende kunstneren vil alltid utfordre kirka. Derfor vil man alltid forsøke å kontrollere kunsten og kunstneren. Det er derfor det er fint å bli invitert av en kristen organisasjon for å være tilstede på en festival på kunstens egne premisser.

Hva mener du med at kirka forsøker å kontrollere kunstneren?

- Det er ikke så rart! Kunstneren har sterke virkemidler tilgjengelig. Tenk bare på hva Michelangelos bilde i Det sixtinske kapell har gjort med menneskers bilde av Gud gjennom århundrene. Gud har blitt en gammel mann oppe i himmelen med langt, hvitt skjegg. For ikke å snakke om hvordan malere har fremstilt helvete. Det har jo ikke gjort evangeliet noen tjeneste. Når det er sagt, så mener jeg at all kunst er areligiøs. Kunsten blir religiøs idet den troende trekker den inn i sin tro.

Alfred Vaagsvold har vært billedkunstner siden 70-tallet. Han har gjennom en årrekke vært sentral i Areopagos sitt engasjement i kunst- og kultursenteret TCG Nordica i Kunming, Kina. I år er han Areopagosfestivalens kurator.

Rosa Rugosa. Del av Barbro Raen Thomassens utstilling "Not wanted" som vil utstilles på festivalen

- La meg nevne en grunn til for at nettopp Areopagos skal drive med kunst og kunstnere. Det er viktig at en misjonsorganisasjon gjør dette. Kunsten som meddelelsesform skaper den kommunikasjonen som Areopagos ønsker å skape. Dialogen er jo Areopagos sitt kjennemerke, på tvers av språk og geografiske forhold, så skaper kunsten dialog. Kunsten er førspråklig. På et meditasjonssted som en slik festival er, må kunsten være tilstede. Kunsten kan fungere som et møtested for samtale. Kunsten kan visualisere det vi har i oss som ikke har ord. I tillegg har vi den kristne skapertanken. Den må vi ikke glemme.

Alfred Vaagsvold er fra Farsund og driver blant annet Galleri Lista Fyr, der blant annet dronning Sonja har stilt ut sine bilder. Til Areopagosfestivalen på Norefjell har han rekruttert kunstnere fra Norge og Kina. Alle har vært Areopagosstipendiater og vært en del av kunstutvekslingsprogrammet på TCG Nordica.

Hva er den kristne skapertanken, og hva har den med kunsten å gjøre?

Gud har skapt mennesket og gjort mennesket til hans medskaper. Å skape er en handling som peker på Gud. Han har skapt meg og alle andre skapninger og har gitt meg ånd, sjel og legeme og alle sanser. Du kan jo fornemme Luthers forklaring til første trosartikkel i bakgrunnen her. Kunsten fører oss tilbake til Gud som skaper. Slik går kunsten inn i sammenhengen med Gud og skaperverket.

 

Alfred Vaagsvold, festivalkurator, om festivalkunstnerne:

Luo Fei har en klassisk, kinesisk kunstskolering som han har transformert til noe personlig og moderne. Han er en anerkjent performancekunster, og bruker sin egen kropp, bevegelse og handling til en kunstopplevelse. Dette er stiliserte handlinger som må oppfattes som gjennomtenkte og viljestyrte, fordi de skal fortelle noe. De skal ha et budskap.

Jeg vil si at Luo Feis kunst er ikke-kommersiell. Kunsten lages ikke i den hensikt at det skal være salgbart. Han meddeler seg, og inviterer oss til å lytte, se og oppdage.

Luo Fei er også kunstnerisk leder på TCG Nordica, kunst- og kultursenteret i Kunming, Kina. Han skal medvirke i programmet med flere performencer og utstiller også noe av sin egen kunst.

Barbro Raen Thomassen er organisert som billedhugger og lager spennende ting i ulike materialer. Hun har utført store installasjoner i aske, jord og spirende gras. En serie steinskulpturer av forstørrede frø har mange sett. På Areopagosfestivalen skal hun vise tegninger på store rispapirark. Dette er tegninger av planter som er svartlistet i Norge, og derfor heter denne serien «Not wanted». Ved hjelp av tilskuerens assosiasjonsevne demonstrerer hun kraftfullt mot norske myndigheter. Rosebusken Rosa Rugosa er på utryddingslisten. Rosa er jo også et jentenavn. Hva med mennesker som ikke er ønsket? Vi er midt i flyktningespørsmål, fosterdiagnostikk og eutanasi. Dette er følsomme spørsmål. I Barbros kunst bærer planten symbolikken over til mennesket.

Mirjam Raen Thomassen er den yngste av kunstnerne og representerer den nye kunstgenerasjonen. Hun arbeider med et lysreflekterende stoff. Hun skal stille ut lysbokser i et eget rom. Dette er konkret kunst. Det er kunst som ikke avbilder noe annet. Kunst som eksisterer i kraft av seg selv uten å henvise til noe annet kjent. På en kristen festival må lysreflekterende stoff ha en positiv assosiasjon. Lys er et sentralt kristent motiv.

Kunst i programmet

I programmet vil det hver dag være en kunstperformance. Det vil være utstillinger i Norefjellsalen (der hovedprogrammet foregår) i tillegg til utstilling i eget rom. På fredag vil det være en samtale med kunstnerne, "artist talk" ledet av Alfred Vaagsvold.

Gå ikke glipp av muligheten til å få med deg Areopagosfestivalen, og med deg på her!

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom