Møte i medlemsforeningen under festivalen i 2014. Foto av Tone Leksbø Walgermo.

Medlemsmøte i Areopagos Norge (medlemsforeningen) 2018

Alle Areopagos-medlemmer er velkommen!

TORSDAG 28. JUNI KL. 14.00 på Norefjell Ski&Spa.

Medlemsmøtet er øverste organ i Areopagos’ medlemsforening

Møtet er også i år lagt i forkant av sommerfestivalen, da vi håper dette gjør at flere har muligheten til å komme. Trenger du overnatting fra onsdag til torsdag tar du kontakt direkte med hotellet.

Ønsker du lunsj i forkant av medlemsmøtet gir du beskjed til  lh@areopagos.no innen fredag 22. juni.

Hjertelig velkommen!

Innkalling og agenda for medlemsmøtet 2018

Etter 16. mai vil du nedenfor finne toårsrapport for 2017-2018, innkalling og saksliste, stemmeseddel og sakspapirer.

Andre forslag til kandidater og saker

Andre forslag til kandidater og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, kan sendes Areopagos Norge v/ lh@areopagos.no innen 07. juni.

Forhåndsstemming

Det blir også i år anledning til å forhåndsstemme. Stemmeseddel ligger vedlagt. Hvis det ikke kommer inn forslag til andre kandidater er det vedlagte stemmeseddel som er den gjeldende.

Eventuelt oppdatert stemmeseddel kan du laste ned fra denne siden etter fristen 14. juni.

Forhåndsstemmer må være mottatt av Areopagos  lh@areopagos.no innen mandag 25. juni for å komme med i betraktningen.

Vi minner om at man må ha betalt medlemskontingent i inneværende år, og ha vært medlem i minst 9 måneder, for å være stemmeberettiget. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta på møtet selv om du har vært medlem kortere tid enn 9 måneder (men da uten stemmerett).

Les mer på areopagos.no for informasjon om programmet.

Last ned innkalling og saksliste her:

Gjør en forskjell

Dette skjer

27. feb
Nordstrand kirke i Oslo
02. mars
Ila Kirke, Oslo

 

 

Bottom