Karl Ludvig Reichelt med besøkende munker i pilegrimshallen i Ching Fong Shan i Nanjing. (Illustrasjonsfoto: Areopagos arkiv)

Notto R. Thelle skal skrive biografi om Karl Ludvig Reichelt

Får forfatterstipend for å skrive om den banebrytende misjonæren og Areopagos-grunnleggeren.

– Hurra! Jeg har fått fire måneders prosjektstipend fra Faglitterær forfatterforening for å skrive en biografi om Karl Ludvig Reichelt, skrev Notto R. Thelle på sin facebookside fredag. Thelle forteller at han nok hadde skrevet boken i alle tilfeller, men stipendet gir ham arbeidsro og stimulans til å få dette unna.

Snart hundreårsjubileum

Portrett av Notto Reidar Thelle.

Notto R. Thelle (foto: Areopagos arkiv)

I 2022 er det hundre år siden Reichelt begynte sitt spesialarbeid i Nanjing – senere i Hongkong – for å legge til rette for et dialogisk møte med kinesisk buddhisme, noe som gjør en biografi ekstra aktuell. Notto Thelle har vokst opp tett på dette arbeidet: Faren var med fra begynnelsen som Reichelts unge assistent, og Thelle er selv født i Hongkong. Senere er han blitt kjent for sine bøker om møtet mellom vestlig og østlig spiritualitet, og han er professor emeritus ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Anklaget for «religionsblanderi» og «amputert evangelium»

– Reichelt reiste til Østen som misjonær for å omvende Østen, men vendte hjem som en omvendt mann. Han forkynte kristendommen for buddhister, men oppdaget at også de hadde et budskap til ham. Som misjonær ønsket han å forandre det samfunnet han var kommet for å tjene, men han ble samtidig en viktig formidler mellom østlig og vestlig religion og kultur. Han så frem til en tid da det beste i buddhismen ville få en plass som en lysende juvel i den kristne helligdommen, forteller Thelle og legger til at Reichelts åpenhet for buddhismen gjorde at han møtte stor motstand og fordømmelse i konservative kristne kretser i Norge.

Motstanden førte til brudd med Det norske misjonsselskap (NMS) i 1925. Professor Ole Hallesby fra Menighetsfakultetet anklaget ham for religionsblanderi og proklamerte at han forkynte et amputert evangelium. 

Skapte større åpenhet om Østens religioner og forberedte det som måtte komme

Arbeidstittelen på bokprosjektet er «Misjonæren som kom inn fra kulden – Karl Ludvig Reichelts dialogiske møte med buddhismen». 
– Den spiller dels på Reichelts «omvendelse» fra en konvensjonell vestlig forakt for kinesisk religion og kultur til en varm og vennskapelig beundring. Samtidig viser tittelen til det faktum at Reichelt etter hvert ble tatt inn i varmen også i kretser som tidligere hadde fordømt ham – ikke minst etter sin død, sier forfatteren.

I følge ham foregrep Reichelt en utvikling som måtte komme, bidro til å skape større åpenhet til Østens religioner, tenkte nytt om forholdet mellom kristendommen og andre religioner, og forberedte den interessen for meditasjon og retreatarbeid som etter hvert er blitt en selvfølgelig del av kirkens liv også i Norge.  

Vil ikke underslå svakhetene, men vise det grensesprengende

Det er allerede skrevet en god del om Reichelt og hans arbeid på skandinavisk, engelsk og kinesisk: doktoravhandlinger, monografier og artikler.

–  Mitt særegne bidrag vil være å sette Reichelt inn i en større kontekst av kulturelle og politiske utviklingstendenser i møtet mellom Østen og Vesten og samtidig belyse ukjente og underkommuniserte sider av hans virksomhet. Jeg vil ikke underslå Reichelts begrensninger og svakheter – han var en mann av sin tid. Men gjennom en faglig basert og engasjert fortelling ønsker jeg å vise hvordan Reichelts grensesprengende virksomhet fremdeles inspirerer til videre ettertanke og eksperimentering, sier Thelle. 

En gave til oss alle

«Dette er en gave til oss alle», var Areopagos-direktør Raag Rolfsens umiddelbare kommentar på Facebook etter at han fikk vite om Notto Thelles forfatterstipend. Direktøren setter stor pris på å ha Thelle, som er aktivt Areopagos-medlem og tidligere misjonsprest i Japan for organisasjonen, med i dokumentasjonsprosjektet fram mot hundreårsjubileet i 2022.

«Dette er blir et bra bidrag til norsk misjonshistorie,» kommenterte Rebecca Solevåg, som er ansatt på VID vitenskaplige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen) i Stavanger, der også Reichelt i sin tid var student. 

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom