Notto Thelle kommer til Areopagosfestivalen

- Sjelen handler om eksistensen, menneskets søken etter mening, om de skjulte mulighetene i mennesket som er bortenfor oss.

I sommer holder han foredrag i hovedprogrammet og deltar i samtale med andre bidragsytere.

- Hvor ble det av sjelen? Spørsmålet appellerer, samtidig er sjel et begrep jeg sjelden bruker. Begrepet rommer følelseslivet, vår psykologi, samtidig er sjelen noe mer. Det handler om hele personligheten. I skapelsesberetningen brukes ordet nefesh. Gud puster liv. Gud skaper en levende sjel.
 
Notto Reidar Thelle har hatt en betydelig plass som brobygger mellom østlig og vestlig spiritualitet som teolog, akademiker og forfatter i norsk offentlighet. Thelle har skrevet en rekke bøker om Østens filosofi og religioner. I dag er han seniorprofessor ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo og er en etterspurt foredragsholder. Han har gjennom sitt arbeid vært en viktig premissleverandør for Areopagos dialogarbeid og religionsstudier.

- Når vi snakker om sjelen, tenker jeg metaforisk. Sjelen er ikke et organ. Sjelen handler om eksistensen, menneskets søken etter mening, om de skjulte mulighetene i mennesket som er bortenfor oss. Sjelen er et uttrykk for menneskets lengsel, lengselen etter noe dypere, om du vil.
 

Notto Thelle har jobbet i Japan i mange år og leser japansk og – til en viss grad – kinesisk. Som barn vokste han opp i Hong Kong, på Tao Fong Shan – senteret Areopagos sin grunnlegger Karl Ludvig Reichelt bygde sammen med hans far, Notto Normann Thelle på 1930- og 40-tallet. Thelle understreker betydningen av å mestre språket for å virkelig kunne forstå kinesisk eller japansk tekning og spiritualitet.
 
- I Kina og Japan er sjel, sinn eller mind [engelsk] uttrykt med tegnet for hjerte. Kombineres tegnet for sjel eller hjerte med tegnet for å forsvinne, tape eller miste, får man ordet travelhet eller glemsel. Det er noe å tenke på.
 
Hva har ditt møte med Østens filosofi og spiritualitet gjort med deg personlig, som et troende menneske?
 
- Mine tanker har blitt til i møte med mennesker i Østen, ikke bare forfinede zen-munker, akademikere eller mennesker som representerer en bestemt religiøs tradisjon, men vanlige folk. Det er en inspirasjon og en utfordring. Hva gjør jeg som kristen når jeg kommer til Østen og har svar på spørsmål de ikke har stilt? Eller når mine svar verken er relevante eller interessante? Det er en viktig og kritisk prosess. Du må være villig til å lete og til å gi slipp på ting som oppleves som viktige. Det er her jeg virkelig oppdaget at jeg måtte gi meg på leting etter et språk om tro jeg selv kunne identifisere meg med.
 
Notto Thelle arbeidet som misjonsprest i Kyoto, Japan i 16 år. Da han kom tilbake til Norge på 80-tallet, følte han at Norge og Norden hadde endret seg radikalt, særlig med tanke på det religiøse mangfoldet som nå var tydelig tilstede i Europa.
 
- I min ungdom måtte man reise til Østen for å møte buddhismen. Det var én buddhist i Norge, og han bodde ved Tronfjellet. Norges eneste muslim bodde på Abildsø. Da jeg kom tilbake fra Japan oppdaget jeg at Østen allerede var her, New Age, meditasjon og ulike buddhistiske grupperinger var utbredt. Det jeg hadde møtt i Østen var viktig, fordi jeg har hatt mye kontakt med nyreligiøse og buddhistiske miljøer senere. Forskning, vennskapene fra tiden i Japan, meditasjon under buddhistiske mestere, og andre erfaringer, har gitt mitt arbeid en styrke og tyngde som jeg føler er viktig. Karl Ludvig Reichelt og Areopagos sin historie om dialog med Østen er viktig. Man trenger kompetanse for å kunne lykkes. Skal man være i dialog med Østen, så er det et livsprosjekt.
 
Notto Reidar Thelle deltar i programmet med foredrag og i samtale med andre bidragsytere. Les mer her …
 
 
 

Gjør en forskjell

Dette skjer

27. feb
Nordstrand kirke i Oslo
02. mars
Ila Kirke, Oslo

 

 

Bottom