Sjelen har kommet i skvis

Kommentator og forlagsredaktør Åste Dokka kommer til Areopagosfestivalen. Hun skal blant annet snakke om "Skapt sånn eller blitt sånn? Har mennesket forandret seg siden Oldkirka?"

Åste Dokka har vært spaltist i flere norske dagsaviser. I dag er hun fast kommentator i Vårt Land og forlagsredaktør i Vårt Land Forlag. Hun har gjennom flere år gjort seg bemerket med klartenkte observasjoner om ofte ganske komplekse livssynspørsmål. Selv om hun har en ph.d. i systematisk teologi, tør hun å spissformulere seg når det trengs. Tekstene hennes engasjerer og er nå blant de mest delte og kommenterte fra Vårt Lands kommentargruppe.

Hva er viktig for deg når du skriver?

- Det er viktig å få satt ord på det jeg faktisk lurer på, være ærlig om det jeg ikke vet svaret på. Det er et gravearbeid å komme fram til det egentlige spørsmålet. Det er så mange andre ting som står i veien, så mye ferdigformulert som hindrer meg i å komme til kjernen, til spørsmålet som faktisk brenner for meg. Jeg jobber mye med den delen av prosessen, å formulere for meg selv hvor det brenner. Som skribent er det en jobb jeg ikke bare gjør for meg selv, men for andre. For leseren. Det er nytten med å skrive: At jeg ikke bare gnurer for meg selv, men at det jeg skriver må gi gjenklang for flere.

Hvordan finner du fram til det som brenner?

- Ofte skriver jeg om ting som jeg mer eller mindre bevisst har tenkt på over mange år. Det kan være jeg hører noen bruke et ord eller et argument på en bestemt måte, og så vekkes disse slumrende tankene i meg. Når jeg setter dem på papiret og jeg får det til, korresponderer teksten med en anelse i meg selv. Det hender det ikke går så bra, men da forblir også teksten upublisert. Det hender jeg ikke kommer noen vei med spørsmålet, og da lar jeg forsøket ligge en stund.

Åste Dokka er også prest. Hun har vært rådgiver i Bispemøtet og hennes ph.d. handlet om helt grunnleggende spørsmål som «hva er frelse?», «Hva er et menneske?» På Areopagosfestivalen skal hun blant annet snakke om «Skapt sånn eller blitt sånn? Har mennesket forandra seg siden oldkira?»

Hva tenker du om ord som sjelen?  

- Hvordan vi ser på mennesket har endret seg radikalt de siste 500 årene. Sjelen har kommet i skvis. Kanskje man kan si at sjel har blitt et unødvendig ord? Men hvis vi tror at vi er skapt, ligger det ikke da også noe av Gud i den enkelte? Eller: når vi i dag vet mer om hvordan menneskets psyke blir til, kan vi da opprettholde en tanke om at mennesket er skapt? Dette har jeg skrevet en del om i avhandlinga mi, og jeg kommer til å snakke om denne tematikken på festivalen.

Har du bruk for et begrep som sjelen?

- Jeg merker at jeg ikke bruker det. Jeg vet heller ikke helt hva det betyr. Det er jo ganske interessant i seg selv.

Åste Dokka skal også bidra i samtalen «Hvordan skrive godt om Gud?» på Areopagosfestivalen. Les mer om programmet her …

Og meld deg på festivalen her.

Bottom