Kristin Asbjørnsen, Hanne Ørstavik og Olav Torget til festivalen!

«Take My Mother Home» åpner festivalen 2. juli 2020

Vi er så stolte og glade for at Kristin Asbjørnsen og Hanne Ørstavik, sammen med Olav Torget på gitar, skal ha konserten «Take My Mother Home» første dag på festivalen. 

«Dette blir en utrolig fin start og inngang til festivalen», sier festivalsjef Tone Leksbø Walgermo. «Vi legger alltid stor vekt på musikk og andre kulturuttrykk på våre festivaler, og i år er det ikke noe unntak.»

Festivalsjefen oppfordrer interesserte deltakere til å følge med på våre nettsider og på Facebook for nyheter og info om festivalen og for påmelding.

Om «Take My Mother Home»:

Maria bærer Jesus i kroppen sin. Hun føder ham, han vokser opp, hos henne. Maria står ved Jesu side når han korsfestes. Slavene, voksne og barn, sang ved siden av hverandre i dager av slit og ufrihet. Vi står alle ved siden av hverandre, og samtidig må vi hver for oss gå veien alene.

To ulike kunstnere og kunstuttrykk møtes i en undersøkelse av lengsler og erkjennelser om det å bære og bli båret, det å være hos, det å holde og bli holdt, og å få komme hjem. Konserten vender seg mot det moderlige i oss alle, der vi ikke fastholder, men gir rom, for frigjøring og vekst, for endring og forvandling.

«Men det er ikke alltid så lett å komme dit. Komme hjem. Komme hjem i meg. Får jeg? Kan jeg? Er jeg bra nok? Er jeg velkommen?

Å ikke være ønsket, ikke være til å ville ha, når det stedet blir det eneste stedet i en selv. En kan jo ikke være hjemme da.»

Hanne Ørstavik leser egne tekster, vekselsvis med Kristin Asbjørnsens spiritualstolkninger i samspill med gitarist Olav Torget. 

Samarbeidet ble urfremført under Pasjonsukene i Stavanger Domkirke i 2014, etterfulgt av bl.a. fremføring under Bjørnsonfestivalen i 2016. Hanne Ørstavik og Kristin Asbjørnsen opptrådte nylig sammen under Bokmessen i Frankfurt til strålende mottagelse.

http://kristinasbjornsen.com/projects/kristin-asbjornsen-hanne-orstavik/

Les mer om festivalen her

 

 

 

 

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom