Dialogforum

Oslo, 12 juni 19:30 - 12 juni 21:00

Tema: "Hva har vi til felles med mennesker i ulike religiøse tradisjoner?"

Samtalekveldene i Uranienborg kirke handler om "Kirken og den nye åndeligheten". Kveldene er åpne for alle. Samtalene ledes av Areopagosprest, Asbjørn Stavenes og Cecilie Jørgensen Strømmen, prest i Kirkerådet.

Samtalelederne innleder hver samling med en betraktning, deretter er ordet fritt. Gratis, enkel bevertning. Velkommen!

Uranienborg kirke, Daas gate 19

Gjør en forskjell

 

 

Bottom