Fagdag “JEG MØTTE JESUS” Omvendelse i en sekulær tid

Oslo , 7 des 09:30 - 7 des 15:00

Den ikke-troende Journalisten Charlotte Rørth forteller at hun helt uventet møtte Jesus i Spania i 2009.

Bibelen forteller at det samme skjedde med den fanatiske Jesus-motstanderen Paulus ved Damaskus i år 33. Er det en sammenheng? Paulus levde i en tid som kjente Gud og forventet at han ledet historien. Rørth lever i en tid som regner med at Gud – sannsynligvis – ikke er. Hvilken betydning har konteksten for refleksjonen og formidlingen av møtet med Jesus? Kan religionspsykologien bidra til å kaste lys over disse erfaringene?

PROGRAM:

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkomst og åpning. Charlotte Rørth: Jeg møtte Jesus

11.25 Karl Olav Sandnes: «Aller sist viste han seg for meg». Paulus’ erfaring ved Damaskus

12.00 Lunsj

13.00 Silje Kvamme Bjørndal: «Kan sekulære mennesker møte Jesus?»

13.30 Leif Gunnar Engedal: «Viljens beslutning eller selvets overgivelse». Omvendelse i religionspsykologisk perspektiv

14.15 Panelsamtale

15.00 Slutt 

PRIS: 

Kr 400 inkludert lunsj. Studenter kr 100 (ikke lunsj)

PÅMELDING: 

Innen 3. desember gjøres på nettsiden: 
www.mf.no/pamelding-fagdagen-jeg-motte-jesus

BIDRAGSYTERE:

Charlotte Rørth

Journalist i Nordjyske Stiftstidende og skribent i Information, København.

Debutboka «Jeg møtte Jesus» ble utsolgt i løpet av tre dager og kommer ut i stadig flere land.

Boka har gjort henne til en av Danmarks mest etterspurte foredragsholdere. 

Karl Olav Sandnes 

Professor og seksjonsleder av Det nye testamentet v/MF.

Han disputerte med en avhandling om Paulus’ selvforståelse.

Har levert en rekke bidrag bl.a. til forståelsen av Paulus og hans teologi.

Leif Gunnar Engedal 

Professor emeritus i religionspsykologi/sjelesorg v/MF.

Har blant annet arbeidet mye med Gudsbilde, menneskesyn og identitetsteori,

særlig knyttet til postmoderniteten.

Silje Kvamme Bjørndal 

Stipendiat v/MF.

Hun disputerte nylig med en avhandling om kirken i en sekulær tidsalder.

Arbeider for tiden med en populærvitenskapelig bok om temaet.

Mer info om arrangørene på areopagos.no, mf.no og sjelesorg.no 

Last ned flyer her:  Fagdag Jeg møtte Jesus

Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, Majorstuen

Bottom