Fra barnetro til voksen tro og moden tro - Tro i vekst og utvikling

Sørlandet, 19 mai 17:00 - 21 mai 13:30

Temaretreat med Tore Laugerud på Prestegården 19.-21. mai 2017

Mange har en forestilling om at det kristne målet med livet er å komme til tro, og så holde fast på den.

På denne retreaten inviteres vi til å se på troen som en prosess som følger vår fysiske og psykiske utvikling. Barnetroen ivaretar vårt behov for trygghet. Det er viktig for oss alle å bli sett, å bli beskyttet, å få være fysisk aktiv, å sanse og lære seg grunnfortellingene. Livet går videre - inn i ungdomsår og voksen-år. Her melder det seg ofte et annet behov: behovet for å finne mening og retning i livet. Vi trenger å tenke selv og gå kritisk etter i sømmene det vi har fått overlevert: gir det mening i livet mitt, her og nå. Et eller annet sted midt i livet melder det seg ofte en voksende og smertefull innsikt i ens indre verden og i relasjonene til andre. Vi begynner å modnes. Nå er det på tide å kjenne på invitasjonen til å slippe den kontrollen vi allikevel ikke har og hengi oss til Den ufattelige. Trosferdens modne etappe kan være utfordrende, men gi rike frukter.

Retreatformen med stillhet, tidebønnsrytme og meditasjoner gir en mulighet til å fordype seg i temaet troens vekst og utvikling på en måte som involverer både hode, hjerte og kropp.

Tore Laugerud

Program:

Fredag 19. mai:

17-18 Ankomst

18.00 Introduksjon

18.30 Kveldsmat

19.30 Temasamling: Barnetro

21.00 Kveldsbønn – vi går inn i stillheten

Lørdag 20. mai:

0830 Frokost

09.30 Morgenbønn

10.00 Temasamling: Voksentro

11.00 Meditasjonspraksis.

13.00. Lunsj

16.00Temasamling: Moden tro

18.30 Middag

19.30 Meditasjonspraksis.

21.00 Kveldsbønn

Søndag 21. mai:

08.30 Frokost

09.30 Meditasjonspraksis

11.00 Individuelt tilbakeblikk

11.30 Gudstjeneste med nattverd

1230 Lunsj Avreise

Les mer om programmet og påmelding på prestegarden.no

Her er programmet til Prestegården i PDF:

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom