Lørdagsretreat i Bodin kirke

Bodø, 16 feb 11:00 - 16 feb 16:30

Den lokale Areopagos-praksisgruppen inviterer

Hjertelig velkommen til retreat-dag!

Denne dagen får vi besøk av Areopagos-prest Tore Laugerud, og opplegget for dagen blir annerledes enn det vi vanligvis har for Bodin-retreatene.

Det finnes en rikdom av kristne meditasjons-praksiser, som har utviklet seg gjennom historien. Å få økt kunnskap om disse kan gi oss flere muligheter og større frihet i å søke Gud i stillhet.

Laugerud har lang erfaring med kristen meditasjon. Han vil gi oss en innføring i forskjellige meditasjons-tradisjoner, som tekstmeditasjon, sentrerende bønn, billedmeditasjon og meditasjon ved bruk av Kristus-kransen. Vi får mulighet til å prøve ut disse forskjellige meditasjons-formene i praksis i løpet av dagen. 

Som vanlig vil vi dele et måltid underveis.

Dagen blir avsluttet med nattverdsmesse. Elin Irgens vil være liturg.

Vær obs på tidspunktet vi starter! Denne dagen vil vare lenger enn de vanlige lørdags-retreatene.

Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Elin Irgens   ei643@kirken.no   Tlf: 48895333, 
Solveig Seines   ss788kirken.no  Tlf: 90837896, eller 
Kristin Stavnes   kri.stavnes@gmail.com  Tlf: 47904600

Bottom