Lørdagsretreat i Bodin kirke

Bodø, 21 sep 12:00 - 21 sep 16:00

Tema: Å vandre med Gud

Den vakre Bodin kirke fra 1200-tallet gir med sin lange historie en god ramme for stillhet og retreat. Her har Gud gitt mennesker tilhørighet, trøst og oppmuntring gjennom mange hundre år.  Lørdags-retreaten starter med en meditasjonssamling, der vi i fellesskap søker å falle til ro i stillhet framfor Gud. Vi deler sanger, liturgi og bibeltekster. Det settes av god tid til individuell meditasjon over en bibeltekst.

Tema for høstens retreater er «Å vandre med Gud». Det gis anledning til å dele med hverandre inntrykk fra meditasjonen. Vi har en god pause, der vi spiser et måltid.  Dagen avsluttes med nattverdsmesse, der vi deler sanger og bibeltekster, og har en andakt, foruten å ta imot nattverden.  

Ved spørsmål, kontakt:

Solveig Seines, SS788@kirken.no, 908 37 896
Kristin Stavnes, kri.stavnes@gmail.com, 479 04 600

Foto øverst: Torhild Granhaug, kirkesak.no

Gjør en forskjell

 

 

Bottom