Pilegrimsvandring med Areopagos

Berkåk-Trondheim, 21 sep 08:00 - 25 sep 19:00

"Gå dypere" 

Turen gir et dypdykk i kristen praksis gjennom daglige morgenmeditasjoner, liturgiske kveldsbønner, sang og erfaringsdeling. Vi blir kjent med stedene underveis
de siste 100 km til Nidaros. Samtidig blir vi kjent med Areopagostradisjonen gjennom glimt fra Karl Ludvig Reichelts vandringsbeskrivelser til buddhistiske klostre og læresentra.

PRAKTISK

Pris:

kr 7 000,- for Areopagos-medlemmer
kr 7.500,- Ikke-medlemmer
Prisen inkluderer
* Vandretur som beskrevet i program
* Alle overnattinger på nevnte steder i dobbelt- og flersengsrom
Stabbur og andre bygg tas også i bruk på noen av gårdene
* Full pensjon f.o.m. middag dag 1 t.o.m. frokost siste dag
* Pilegrimspass
* Reiseledere Einar Vegge, Liv Hegle og Tore Laugerud
Tillegg
* Enkeltrom på forespørsel hvor det er mulig
* Drikke til måltider
* Oppredd seng på forespørsel hvor det er mulig
* Togreise til Berkåk og retur fra Trondheim ordnes av den enkelte

Ta med
Sovepose må medbringes da det ikke er muligheter for
oppredd seng på Skaun. Det tilbys bagasjetransport hele veien

Påmelding:
kr 2.000 overføres til konto 9053.05.22368.
Gjelder som påmelding. Navn må oppgis i meldingsfeltet.
I tillegg må epost med kontaktinformasjon sendes til lh@areopagos.no

Avbestillingsbetingelser:
Beløpet blir ikke refundert ved avbud etter 20.aug.
Sluttoppgjør:
Faktura på restbeløpet blir tilsendt og forfaller 10. sept.

FÅ MED DEG:

Dagen etter pilegrimsvandringen er det foredrag, samtale og gudstjeneste med fokus på kirkens helbredende tjeneste. Les mer her.

Les mer på www.areopagos.no  / www.kirken.no/nidaros 

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom