Reicheltforelesning og -seminar

Stavanger, 13 sep 16:00 - 13 sep 21:00

Tro i en sekulær tid

VID Stavanger, tidl. Misjonshøgskolen

STAVANGER: I en sekulær tid framstår troen på det guddommelige for mange som naiv overtro. Reicheltforelesningen vil vise at dette er resultatet av en idehistorisk utvikling som griper tilbake til middelalderen. Det er ikke mulig å skru klokka tilbake. Men det finnes sider ved tilværelsen som krever svar ut over de naturvitenskapen kan gi: tillit, kjærlighet, sorg og spørsmålet om meningen med livet. Det er som en respons på denne situasjonen at kirken må finne nye uttrykk for kristen tro i dag.

PROGRAM

16.00 Reicheltforelesning:
         Raag Rolfsen: Gud innenfor? Muligheter for tro i en sekulær tid.
         Spørsmål og samtale.

17.30 Middag (påmelding)


18.15–21.00 Seminar:

         Åshild Mathisen: Å forklare kristen tro i et sekulært samfunn

         Ivar Braut: Kirken i møte med det sekulære samfunnet

         Menighetserfaringer fra Jørpeland og Stokka ved Mette Ellinor Boye og Torbjørn Hestnes

         Panelsamtale ledet av Tore Laugerud

 

Reicheltforelesning: 

Raag Rolfsen: Gud innenfor?
Muligheter for tro i en sekulær tid
I en sekulær tid framstår troen på det guddommelige for mange som naiv. Forestillingen om Gud og åndelige krefter betraktes som de siste restene av overtro. Dette er ikke tilfeldig, men resultatet av en idehistorisk utvikling som griper helt tilbake til middelalderen. Rolfsen hevder at det ikke er mulig å skru klokken tilbake til tidligere tiders verdensbilde. Å operere med en todelt virkelighetsforståelse gir mindre og mindre mening.
Spørsmålet som reises er allikevel om en virkelighet som er lukket for det guddommelige, kan gi mening. Det finnes fenomener i menneskelivet som krever svar ut over de forklaringene naturvitenskapelige lover kan gi. Lar grunnleggende sider ved tilværelsen som tillit, kjærlighet, sorg og det store spørsmålet om meningen med livet seg besvare innenfor et slikt lukket univers?
Rolfsen framholder at det er nødvendig å anta at det finnes «noe mer». Uten en slik dimensjon vil det menneskelige undergraves. Det er som en respons på denne situasjonen at kirken må finne nye uttrykk for kristen tro i dag.

PRIS

Pris for middag kr 150, studenter kr 60

Påmelding til middag på Deltager.no innen 12.09.

Her kan du laste ned flyer/plakat:

Misjonsmarka 12

Bottom