Salig er tørsten i Oslo

Filadelfia Oslo, 16 mars 10:00 - 16 mars 16:30

Stiftelsen Areopagos og magasinet STREK inviterer til en dag med seminarer og smakebiter av klassiske kristne praksiser som nærer troslivet.

Meld deg på med checkin.no!

HOVEDFOREDRAG 1:

Troen blir til mens vi gjør – en introduksjon til plastisk teologi

Stian Kilde Aarebrot er teolog, prest i stiftelsen Areopagos og leder for Etter Kristus, et nettverk for kristen trospraksis, som han grunnla i 2009. Han har skrevet flere bøker og i 2018 fikk hans siste bok Kunsten å forme livet – plastisk teologi mye oppmerksomhet for sin lettbeinte måte å blande gamle kirkehistoriske innsikter med moderne hjerneforskning og psykologi.

HOVEDFOREDRAG 2:

Poesi og dogmatikk – et moderne menneskes møte med den tidlige kirkens Jesus

Ellen Merete Finnseth er religionshistoriker og forfatter. Hun bidrar jevnlig som skribent i flere nordiske tidsskrift og er nå ute med en svært personlig bok om den tidlige kirkens teologi: Berørt.

 

VERKSTED/SEMINARER:
1. Åndelig veiledning og det sårbare mennesket - Kan sårbarhet bli styrke i en tid der de sterkeste overlever? 

Per Arne Dahl er biskop emeritus og kjent for de fleste gjennom en rekke bøker og sine faste avisspalter i flere dagsaviser. Gjennom sine mange år som forfatter og prest har praksisen å gå til åndelig veiledning alltid vært viktig for ham. På dette verkstedet vil han snakke om sine erfaringer med åndelig veiledning gjennom flere tiår.

 

2. Gudstjenesten – verdens største begivenhet

Feirer kirken gudstjeneste som om ingenting har hendt? Hva holder kristne på med, når man søndag etter søndag feirer gudstjeneste?

Morten Stensberg er sogneprest i Grue. Han vil i dette seminaret sette gudstjenesten inn i en større sammenheng og gi et riss av dens plass i den kristnes liv og trospraksis.

(Professor Samuel Rubenson var opprinnelig seminarholder, men måtte dessverre melde forfall pga sykdom. Vi fant heldigvis en svært kompetent erstatter som kunne dekke samme tema.) 

 

3. Syndsbekjennelsen – veien til sannheten om livet

Forfatter og prest Henri Nouwen skriver at «å glemme syndene våre er en større synd enn det å begå dem. Å huske er å sette ting sammen til en helhet, til et helt liv. Det er hel-bredende». Seminaret er en samtale om skriftemålet og syndsbekjennelsen.

Sr. Anne Bente Hadland er priorinne ved Katarinahjemmet. Hun er en ettertraktet skribent og foredragsholder. 

Maria Ledstam er stipendiat i etikk ved MF, og har skrevet en mastergrad om «Minne och forsoning». Hun er en skribent som har bidratt i flere tidsskrift og antoglogier og  har i en årrekke sittet i programkomiteen for «Pilgrims höstmöte» . 

 

4. Samtale med hovedforedragsholderne Ellen Merete Finnseth og Stian Kilde Aarebrot

Dette verkstedet er en åpen samtale med hovedforedragsholderne, der deltakere kan få stille utfyllende spørsmål om foredragene og dagens tema til Ellen Merete Finnseth og Stian Kilde Aarebrot.

 

Sted: Filadelfia Oslo, St. Olavs gt 24, Oslo 

Tidspunkt: Lørdag 16. mars kl. 10.00 - 17.00
 

Pris: Kr 400,- (student/trygdet kr 300,-)  Lunsjservering: Kr 100,-  

 

PROGRAM: 

09.30 - 10.00 Registrering

10.00 - 10.30 Innsteg i dagen - musikk 

10.30 - 11.15 HOVEDFOREDRAG 1: «Troen blir til mens vi gjør – en introduksjon til plastisk teologi» Stian Kilde Aarebrot

11.15 - 11.35 Boksalg og pause (20 min)

11.35 - 12.20 HOVEDFOREDRAG 2: «Poesi og dogmatikk – et moderne menneskes møte med den tidlige kirkens Jesus» Ellen Merete Finnseth

12.20 - 13.20 Lunsjpause (60 min)

13.20 - 14.20 Verksteder bolk 1

14.20 - 14.40 Boksalg og pause (20 min)  

14.40 - 15.40 Verksteder bolk 2

15.40 - 15.50 Kort pause (10 min)

15.50 - 16.30 Nattverd og avslutningsgudstjeneste  

St. Olavs gate 24

Gjør en forskjell

 

 

Bottom