Foto: Håvard Krogedal

Salig er tørsten - Oslo

Oslo, 28 okt 09:30 - 28 okt 16:45

En dag med seminarer og smakebiter av klassiske kristne praksiser som nærer troslivet. Thomas Sjödin holder hovedforefdraget «Den som finner sin plass tar, ingen annens». 

Meld deg på via checkin.no

Hovedforedrag:«Den som finner sin plass, tar ingen annens».

Hvordan vet man at man har havnet på riktig sted i livet? Og hvordan finner en ut av det? Hvorfor er dette ofte være en lang og vanskelig prosess? Kallstanken er helt sentral i kristen tradisjon, men det å finne sin plass er et helt sentralt anliggende for alle mennesker.

Tomas Sjödin er svensk pastor, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet en rekke bøker, og tittelen på hans siste bok er tema for hovedforedraget.   

Seminarer

Åndelige øvelser i koptisk tradisjon- en introduksjon til den koptiske kirkes spiritualitet. 

Den koptiske kirkes tradisjon går helt tilbake til apostlene og «den hellige familie», da Maria og Josef søkte tilflukt for Herodes med Jesusbarnet i Egypt. 

Og fremdeles hun ei forfulgt og undertrykt del av den verdensvide kirke. Samtidig har den koptiske kirken vært hjem for de første ørkenfedre og -mødre, og er dermed også arnestedet for klosterbevegelsen som spredte seg over hele verden.

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Egypt. Han er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet. Biskop Thomas driver blant annet et stort retreatsenter, Anafora Farm, og på samme område har han startet Anastasia – et kurssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Biskop Thomas mottok Stefanusprisen i 2005. Han har deltatt på en rekke arrangementer i Norge de siste årene.

Hva skjer med hjernen min når jeg ber?

De siste årene har hjerneforskningen gjort store fremskritt. Det forskes en god del på hva religion og religiøse praksiser gjør med kroppen, hjernen og arvematerialet vårt. Hva kan vitenskapen lære oss om hva som skjer med mennesker som utsetter seg for åndelige øvelser og kristen mystikk?

Lars Lien er psykiater og samfunnsmedisiner, og blant Nordens fremste eksperter på religion og religiøse praksisers virkning på menneskets fysiologi. Han har hatt en rekke verv og lederstillinger i helse-Norge og bl.a. vært medredaktør av boken Religionspsykologi. Han er nå professor ved Høgskolen i Innlandet og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP-tjenesten).

Den lyttende kirke - en innføring - DEL 1 og 2

Dette seminaret foregår over to deler, og du må være påmeldt begge (før og etter pause) for å delta.

Evnen til å lytte er en uunnværlig del av et godt liv. Å lytte er en gave til deg selv og dine omgivelser, og virkningen er ofte langt mer betydningsfull enn vi kanskje tror. Å lytte er en gave fra Gud. Når vi lytter, etterligner og tjener vi ham som alltid er til vår rådighet for å lytte til oss som han har skapt i sitt bilde. Få en smaksprøve på det redskapet vi bruker når vi trener opp lytteferdighetene. Verkstedet er dynamisk. Du vil bli gitt muligheten til å aktivt delta, men ikke mer enn du selv ønsker. 

Ved Bente Lundbak Pihl, Danmark

Sentrerende bønn

Sentrerende bønn - en innføring i bønnens stillhet, å hvile i Guds nærvær. Det pågår en bønn fra Skaperens side i hele kosmos, og den er å finne i et ethvert menneske. Dette verkstedet er praktisk veiledning til denne bønnen.

Hilde Sanden-Bjønness har skrevet boka Bakenfor ord og tanke – om kontemplasjon og sentrerende bønn. Hun har vært prest i Metodistkirken siden 1978 og jobber også som seminarlektor i spiritualitet for Metodistkirkens preste- og diakonstudenter. Hun leder kontemplative retreater på Lia Gård, og er kanskje best kjent for sine andakter i Vårt Land og NRK Radio gjennom en årrekke.

Å bli et menneske - brev fra den tidlige kirken

En enkel og personlig dialog med noen av de mest sentrale teologene som formet den kristne tro i den tidlige kirken. Hva sier de til oss i dag? Hvorfor angår de teologiske kampene de utkjempet, noen ganger med livet som innsats, oss moderne mennesker i dag?

Ellen Merete Wilkens Finnseth er religionshistoriker, skribent og forfatter. Hennes siste bok het Nattsyn – en vandring med Job.

PROGRAM:

Salig er tørsten - Oslo 2017

09.30-10.00 Registrering 

10.00 - 10.30 Innsteg i dagen - Musikk

10.30 -11.20 Tomas Sjödin: «Den som finner sin plass tar ingen annens»

11.20 - 11.40 Pause 20 min

11.40 - 12.20 Samtale: Tomas Sjödin   

12.20 - 13.20 Lunsjpause 60 min

13.20 - 14.20 Verksteder bolk 1

14.20 - 14.40 Pause 20 min  

14.40 - 15.40 Verksteder bolk 2

15.40 - 16.00 Pause 20 min

16.00 - 16.45 Nattverd og avslutning

Meld deg på via checkin.no

St. Olavs Gate 24

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom