Salig er tørsten - Oslo

Oslo, 5 mars 09:30 - 5 mars 17:00

Magasinet STREK og Stiftelsen Areopagos inviterer til en dag med seminarer og smakebiter av klassiske kristne praksiser som nærer troslivet.

Påmelding via Checkin.no

Torborg Aalen Leenderts (bildet over) holder årets hovedforedrag «Kjærlighetens makt - Når Gud skuffer, hvor går veien videre?» Hvor var Gud da jeg møtte veggen? Guds allmakt kan formidles på måter som skaper troskriser. Man mister tilliten til Gud. Gud blir som en fremmed, eller som en arbeidsgiver. Men det finnes en annen måte å tenke om Guds makt og nærvær på der fortroligheten og tilliten til Gud kan gjenvinnes. Torborg viser hvordan vi kan praktisere en slik forståelse av Gud. Da kan relasjonen til Gud bli til livshjelp og forsoning, i stedet for å avle skuffelse og forstrekkelse. 

Torborg Aalen Leenderts er sosionom med videreutdanning i familieterapi og pensjonert førstelektor. Hun har gitt ut bøkene «Når glassflaten brister» og «Gud og det vonde».

De to påfølgende seminar-/verkstedbolkene holdes av Anna Ramskov Laursen, Anne-Lie Anderson, Gunnar Lind og Asle Finnseth.

Sted: Filadelfia Oslo, St. Olavs gt 24, Oslo
Tidspunkt: Lørdag 5. mars kl. 09.30 - 17.00

Pris: Kr 400,- (student/trygdet kr 300,-)
Rabatt ved påmelding før utgangen av 2015: Kr 60,-
Lunsjservering: Kr 110,-

Seminarprogram:

Ved påmelding melder du deg også på to seminarer for seminarbolk I og seminarbolk II. Her leser du om de forskjellige seminarene. 

Kristen dypmeditasjon som ordløs bønn

Meditasjon har vært praktisert av kristne siden kirkens første tid. Dessverre forsvant denne praksisen i de fleste kirkelige miljøer. I kjølvannet av de sterke østlige impulsene som slo innover vesten har kirken børstet støv av sine eldgamle skatter. Vi ser en sterk interesse for meditasjon både i kirkene, i det sekulære samfunnet, i nyåndelige miljøer og ulike religiøse sammenhenger. Først og fremst fordi meditasjon svarer på et dypt menneskelig behov.

Anna Ramskov Laursen er prest, kursholder og forfatter av boken «Veier til helhet», en bok om 11 kristne meditasjonsformer.  

--

Forbønn / Fri bønn

Bønn kan både være det enkleste og det mest kompliserte elementet i troen. I «Salig er tørsten»-historien har vi vært innom svært mange former for bønn: Meditasjon, Tidebønn, 

Stillebønn, Jesusbønn, Syngebønn og Tilbakeblikk etc. Forbønn og den personlige «frie bønnen» har til nå blitt forbigått i stillhet. Kanskje fordi kristne har svært delte oppfatninger om og erfaringer av nettopp disse måtene å be på. Men i nettopp dette litt skitne badevannet plasker en dyrebar baby.

Anne-Lie Andersson er leder for bønnearbeidet i Filadelfiakirken Oslo, med fokus på bønn, sjelesorg, åndelig veiledning og undervisning. Hun har vært sentral i opprettelsen av menighetens bønnearbeid, «Bønnehus» og kommunitet.

--

Mal og mediter med iotakors

Kunsten å male iotakors kommer fra den koptiske kirken i Egypt. Korset er bygd opp rundt bokstaven «I», iota, som er den første bokstaven i Jesus. Under iotakorsmeditasjonen maler man sitt eget kors for å flette sitt eget liv sammen med Jesus. Under malingen kommer spørsmål om identitet opp, slik som: Hvem er jeg, og hvorfor er jeg som jeg er? Man nærmer seg sin egen tro gjennom helt enkle former og farger.

Gunnar Lind er prest i Svenska kyrkan og retreatleder. Han har lenge hatt en nær relasjon til den koptiske kirken og har sågar undervist Egyptiske munker i deres egen iotamalingstradisjon. Lind er medforfatter av boken «Måla och meditera med iotakors».

--

Tilbakeblikket

Tilbakeblikket er en bønneøvelse utviklet av Ignatius av Loyola. Sammen med Gud ser vi tilbake på dagen eller en annen gitt tidsperiode. Hvor og hvordan har Gud gitt seg til kjenne? Hva har mettet deg og fylt hjertet ditt med glede? Hva har vært sårt?Når har vi stilt oss i veien for Gud? Gjennom denne bønnen øver vi oss til å bli oppmerksomme på hvordan Gud og hans godhet er på ferde i livene våre.  

Asle Finnseth er Korsvei- og STREK-gründer, forfatter og prisbelønnet journalist med 12 års fartstid i avisen Vårt Land.

 

--

Musikk

Til å lede det musikalske har vi fått fjorårets suksess, Monograf, til å ta en ny runde med oss. 

Påmelding via Checkin.no

Program:

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.30 Innsteg i dagen

10.30-12.00 Torborg Aalen Leenderts, hovedforedrag (innbakt en 30 minutters pause)

12.00-13.00 Matpause

13.00-14.00 Seminarbolk I 

14.00-14.30 Pause

14.30-15.30 Seminarbolk II 

15.30-16.00 Pause

16.00-16.45 Nattverd og avslutning

Bottom