Foto: Håvard Krogedal

Salig er tørsten, Stavanger

Stavanger, 12 nov 09:30 - 12 nov 17:00

Foredrag, seminarer og verksteder til fordypning i kristen tro og trospraksis. 

Areopagos og magasinet STREK inviterer til en praksisdag for det indre livet. I år er arrangementet lagt til St. Petri kirke og metodistkirken i Stavanger sentrum.  

Kjell Arnold Nyhus holder hovedforedraget «Skatter på stille dyp»: I en tid hvor tradisjonene forvitrer og hvor mennesket haster mellom gjøremål, er behovet for fordypning og røtter stort.  Midt mellom sekularisering, nærværet av andre religiøse tradisjoner og nyåndelig søken trenger kirken mer enn noen gang å finne tilbake til eldgamle kontemplative praksiser. 

Kjell Arnold Nyhus er fengselsprest og er bokaktuell med «Hvis jeg har en sjel» om hva som skjer med langtidsinnsatte fanger når de drar på retreat i eget fengsel. Han har også skrevet boken «U Alminnelig. Jon Fosse og mystikken» (2009), som fikk stor oppmerksomhet da den kom ut.

Seminarer: 

Sr. Hildegard Koch - Den mørke natten - følelsen av Guds fravær som en nådens tid

Karmelittmunken Johannes av Korset myntet begrepet «Sjelens mørke natt» for snart 500 år siden. Han skriver at følelsen av gudsfravær ikke nødvendigvis er av det onde. Tvert i mot, Natten kan være en nådens og en renselsens tid. Men her trengs visdom til å sjelne mellom godt og vondt. Diakrisis, nådegaven til å prøve ånder, kan spille en nøkkelrolle her.

Sr. Maria Hildegard Koch OP har vært nonne ved Lunden kloster i flere tiår. 

Hilde Sanden Bjønnes- Sentrerende bønn

«Som når du mottar oppdateringer for datamaskinen din og må skru den av før oppdateringene er virksomme, slik er det med den kontemplative bønnen ... Du må skru av din egen maskin, den som vil dirigere og følge med på alt», skriver Hilde Sanden i magasinet STREK om den sentrerende bønnen. «Å be mens man bare er stille har Åndens mennesker gjort fra kirkens første tid».

Dette er et verksted der deltagerne blir tatt med inn i den sentrerende bønnen.

Hilde Sanden Bjønnes er metodistprest og har ledet mange kontemplative retreater. I høst er hun aktuell med en bok om sentrerende bønn.

Erik Aarmo - Asfaltretreat

PS: Dette seminaret går over begge bolkene. Du kan ikke delta på Asfaltretreat på bare én av bolkene. Kryss derfor av på Asfaltretreat også under «Seminarer andre bolk».

Om vi skrur av mobiltelefonene og gjør plass i avtalekalenderen til et stevnemøte med Gud med byen som kulisser, vil vi da se menneskene i den med nye øyne? Kanskje til og med Guds øyne? Hva er det vi overser når vi stresser fra A til B? Hva skjer om vi lar Gud lede oss rundt i byen i to timer, med tid og overskudd til å bli avbrutt av det tilfeldige, eller kanskje Gudfeldige?

Asfaltretreat går over tre timer (begge seminarbolkene) der vi først møtes for en kort introduksjon, før vi går hvert til vårt ut i ut i byen med Bibelvers, spørsmål, penn og papir, og noen konkrete praktiske utfordringer, før vi igjen møtes for å snakke om hvordan det hele artet seg.

Erik Aarmo er prosjektleder for «Jesus-dojo for ungdom» i nettverktet Etter Kristus. Han er dessuten en av lederne i menigheten Sub Church.

Hans Høie - Tro som bærer når det brister

Livet blir sjelden akkurat slik man en gang så det for seg. Ideal og virkelighet er ikke sjelden som to dråper vann. Hvordan forholder man seg til de onde dagene, de seige, slimete, kraftfattige dagene da det kjennes som halve verden (og kanskje også Gud) står deg i mot? Finnes det trospraksiser som gir oppdrift når det føles som om alt synker?

Hans Høie er en mann med mye livserfaring. Han har i en årrekke vært ansatt i Normisjon der han har hatt ulike stllinger. For tiden er han knyttet til Horve leirsted.  

Musikalsk ledelse:

Magnhild Mo er kantor i Bekkefaret menighet og er en mye brukt studiomusiker, kammermusiker, lovsangsmusiker, retreatmusiker, dirigent og foredragsholder. Hun har sin utdannelse fra musikkinstitusjoner i Stavanger, Malmø, Stockholm og Base og har har arbeidet i Stavanger Symfoniorkester i mange år.

Gro Årsvoll er organist i Madlamark kirke. Hun har holdt orgelkonserter både i distriktet og andre kanter av landet og har vært initiativtaker og spilt en sentral rolle i mange spennende og ulike musikalske prosjekter. 

Pris: TIDLIGPÅMELDING: 300,-. Etter20. juli: Kr 400,- (student/trygdet kr 300,-)

Påmelding på checkin.no

PROGRAM:

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.30 Innsteg i dagen

10.30-12.10 Hovedforedrag

12.10-13.30 Matpause

13.30-14.30 Seminarbolk I 

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Seminarbolk II 

15.45-16.15 Pause

16.15-17.00 Nattverd og avslutning

Bottom