"Vi" og "de andre"

Stavanger, 18 okt 16:00 - 18 okt 21:00

Reicheltforelesning og -seminar i Stavanger

Populisme står nå på dagsorden i Europa og globalt: Trump og Brexit, valget i Sverige, situasjonen i land som Tyrkia, Ungarn, Russland, India, Brasil... Disse strømningene kobler nasjonal identitet og religiøs tilhørighet på ekskluderende måter. Populismens dogme er at ‘vi (og bare vi) er det sanne folket’. Det utfordrer kirkene, så vel som andre trossamfunn. 

Hvem er vi som kirke nå, mellom ‘folket’ og ‘de fremmede’? Hvordan skal vi forstå forholdet mellom hva som er felles og hva som er forskjellig?

PROGRAM

16.00 Reicheltforelesning: Sturla Stålsett: Oss selv som de andre? Om kirkelig selvforståelse i populismens tid
17.30 Middag
18.30 Seminar: Samtale mellom Ingrid Løland og Mohammad Habeeb om identitet og migrasjon og bildet av oss selv og ‘den andre’. Representanter fra menigheter deltar. Panelsamtale
21.00 Slutt

PRAKTISK

Pris kr 200, inkluderer middag, studenter kr 80
Påmelding til middag til gerd.marie.adna@vid.no innen 17.okt.

Adresse: VID Stavanger, Aulaen, Misjonsmarka 12

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom