Gjensynsglede mellom elevene på Home of Grace og Randi Rasmussen som reiser sammen med Areopagos som frivillig konsulent. Foto: Grethe Raddum under prosjektbesøk i oktober 2018.

Home of Grace i 2018

Rekordmange dagsentre ble med på kurs. 

Home of Grace-prosjektet er i 2019 inne i sitt siste prosjektår med støtte fra Norad. Prosjektteamet har oppnådd mange spennende og positive resultater i 2018, samtidig er det mye som gjenstår.

Zhang Zhouyuan mater duer på Home of Grace sin utflukt til duepark.
Foto: Nanjing KFUK

Rekordår for lærerundervisningen

Areopagos sin partner, Nanjing KFUK, har utviklet et kurs for dagsenterpersonal i hele Nanjing. I 2018 deltok personal fra hele 19 nye sentre i kursforløpet. Målet for året hadde vært å få med to nye sentre på kurset. Samlet sett har deler av staben fra i alt 42 sentre i byen deltatt på Nanjing KFUK sitt kurs for dagsenterpersonale. Det betyr at ansatte på omtrent 40 prosent av alle aktive sentre i byen nå har deltatt i undervisningen. 

Gruppearbeid på kursforløpet for dagsenterpersonale. 
Foto: Nanjing KFUK

Flere sentre bruker individuelle treningsplaner

I Kina er det vanlig innenfor omsorgsarbeid å se på alle med psykisk eller fysisk funksjonshemming som samme kategori og gi dem like tilbud. Forståelsen for ulike typer funksjonsnedsettelse og individuelle forskjeller er ofte mangelfull. Derfor har Home of Grace-prosjektet satset på å spre den faglige metoden «individuelle treningsplaner» (ITP). Den handler om å forstå hver enkelt elevs særlige utfordringer og potensial, og man bruker den til å beskrive den enkelte eleven, sette konkrete mål og å legge en utviklingsplan.

Home of Grace var det eneste dagsenteret som brukte metoden i 2016. I 2017 fikk de med seg to andre sentre, og målet for 2019 er at fem sentre skal benytte metoden fast. Den gode nyheten er da at 2019-målet ble nådd allerede i 2018! Nå gjenstår det å se om det lykkes å få enda flere med på laget dette året.

Prosjektleder Liu Xiyu har også delt erfaringene med bruk av individuelle treningsplaner på en internasjonal konferanse i Thailand.

Endringer i staben på Home of Grace

I løpet av 2018 ble det store personalmessige endringer på Home of Grace. Den tidligere lederen for dagsenteret fikk andre oppgaver i KFUK, og Susan som tok over gjør en god jobb. Noen lærere forlot også senteret i 2017/2018 og tre nye lærere er blitt ansatt til å erstatte dem. En av grunnene til at dagsenterpersonale skifter jobb er at lønnen er ganske lav. Foruten den nye sjefen og de tre lærerne, består staben av en teamleder, en kokk, en sikkerhetsvakt og en fulltidsfrivillig.

Areopagos i samtale med staben på Home of Grace under prosjektbesøk i oktober 2018. Foto: Liu Xiyu

Flere engasjerte frivillige

Stadig flere engasjerer seg frivillig på dagsenteret I 2018 var det fem faste frivillige, i tillegg til tre grupper fra et universitet og tre grupper fra sosiale organisasjoner. De frivillige har stor frihet til å utvikle undervisning og opplegg på senteret, men må legge frem en plan på forhånd som kvalitetssikres av ledelsen.

En uventet utfordring

Tidligere har det vært 15 elever på Home of Grace, men i løpet av 2017/2018 sluttet seks av dem. En av årsakene var konkurranse fra en ikke-ventet side: foreldre som begynner å passe barna sine selv. Utfordringen er uventet, fordi fokus inntil nå har vært at det er for få dagsentre i Nanjing til å romme alle som har psykisk utviklingshemning. Mange har blitt holdt alene hjemme eller gjemt bort på sykehjem uten utviklingsmuligheter. I utgangspunktet burde det ikke være noe problem at foreldre passer egne unge og voksne barn med utviklingshemming. Men den manglende forståelsen for utfordringene og mulighetene for mennesker med utviklingshemning, gjør at det likevel blir vanskelig for mange av disse barna. 

Møte mellom organisasjonen NDCSA, Nanjing KFUK og Areopagos. Fra venstre: Presidenten for Nanjing KFUK Liu DeChang, Randi Rasmussen, lederen av NDCSA, Grethe Raddum, leder av et dagsenter i Nanjing og til sist Randi Øyehaug. Foto: Liu Xiyu

Nye elever på dagsenteret

Det er kommet til fire nye elever i 2018, og nå er det 13 elever på dagsenteret. Selv om elevene er såpass få, er det langt flere som får forbedret livene sine gjennom prosjektet. Kursforløpet for dagsenterpersonale fra hele byen har gjort at over 600 personer med psykisk utviklingshemning nå har fått en bedre hverdag og blir møtt med større forståelse for av situasjonen deres og med et blikk for hver enkelt elev. Regner man med andre som også har opplevd forbedringer gjennom prosjektet, har flere tusen mennesker med utviklingshemning fått bedre liv.

Glad sport

Det årlige «Happy Sports Event» gikk av stabelen i november 2018. Denne gangen deltok 160 elever fra ti forskjellige sentre. Det er 25 prosent flere deltakere enn året før. Arrangementet ble dekket av både trykte avise og nettmedier, no som er svært positivt med tanke på å synliggjøre denne marginaliserte og bortgjemte gruppen av mennesker i samfunnet.

160 elever fra ialt 10 av byens dagsentre deltok på Happy sports arrangementet i 2018. Foto: Nanjing KFUK

Matglede

Kakebaking og matlaging har vært noen av de faste aktivitetene på senteret i året som gikk. Kjøkkengleden er stor hos elevene, som opplever å kunne lage noe som er til glede for andre. Samtidig øver de seg i teamarbeid. Både bursdagskaker, gulrotkake, nudler, risgrøt og mye annet godt er blitt til på senterets kjøkken i årets løp.

Perlekunst

En annen – og ny – aktivitet, som elevene liker svært godt, er perlekunst. Lærerne hjelper med den siste delen av prosessen slik at de ferdige produktene kan bli solgt som halskjeder, nøkkelringer eller kjøleskapsmagneter. Å jobbe med perler hjelper med å utvikle elevenes finmotorikk og evne til å skjelne farger.

Pandaen er laget av elev på Home of Grace. Alle produkter utstyres med Home of Grace sitt hjerte-logo.
Foto: Randi Øyehaug

Truls Eco Garden – et frirom utenfor byen

Med jevne mellomrom drar elevene fra dagsenteret til leirstedet Truls Eco Garden, som ligger en liten times reise utenfor Nanjing. Hagen er et tilbud for alle byens dagsentre, der man kan få bli med å dyrke grønnsaker, mate høns og ha god plass til utelek. To ganger i året inviteres foreldrene med på disse turene, og i 2018 har flere fedre engasjert seg i barna deres både i hverdagen og på slike aktivitetsdager. Det ser staben på som en gledelig utvikling.

Fokus på faglig nivå

Home of Grace prosjektet har flotte resultater å skryte av for 2018. Samtidig er det store utfordringer som gjenstår. Areopagos besøkte Home of Grace to ganger i 2018 for å følge opp prosjektet og tilby veiledning og støtte. Særlig har vi fokus på å oppnå et stabilt profesjonelt nivå. Dette er avgjørende for at lokale krefter kan ta de gode erfaringene videre og drive utviklingen videre etter 2019. 

Under prosjektbesøket i oktober 2018 hadde Areopagos et møte med NDCSA: En medlemsorganisasjon for dagsentre i Nanjing, som jobber med dialog med myndighetene. Foto: Nanjing KFUK

Arbeidspress

Arbeidspresset på den enkelte medarbeider er en utfordring. Det er krevende å ha tid til alle oppgavene og se den enkelte elev i hverdagen. Samtidig forventes det at hver lærer har en faglig og personlig utvikling, for å bidra til senterets funksjon som rollemodell for andre sentre. Det er en risiko at medlemmer i staben blir utslitt og må slutte.

Travelheten har ført til at Truls Eco Garden ikke ble brukt så mye som planlagt i 2018. Når dagsentrene er på utflukt kreves det flere lærere til å ta vare på elevene, som trenger mer støtte når de er utenfor sine vanlige rammer. 

Lokal forankring

Finansieringen av prosjektet er et tredje område som utfordrer prosjektteamet. Norad-støtten slutter ved utgangen av 2019. Teamet jobber beinhardt for å skaffe midler fra myndigheter, lokale kinesiske menigheter og enkeltpersoner, og de har nesten lyktes med å nå de lokale fundraisings-målene for 2018.

Gavene fra Areopagos sine givere og samarbeidsmenigheter utgjør et svært viktig bidrag til arbeidet - og vil fortsette å gjøre det etter 2019.

Elev på Home of Grace gir Grethe Raddum fra Areopagos en god klem. Foto: Randi Øyehaug

Home of Grace FAKTA

  • Dagsenteret drives av Nanjing YWCA – den lokale partneren til Areopagos.
  • Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina.
  • Senteret var fra 2012-2019 en del av et Norad-støttet prosjekt. Fra januar 2020 fortsetter Areopagos å støtte prosjektet med innsamlede gaver.

Bottom