En elev fra Home of Grace viser frem origamien sin til Grethe Raddum fra Areopagos. Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk i mars 2017.

En elev fra Home of Grace viser frem origamien sin til Grethe Raddum fra Areopagos.
Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk i mars 2017.

Gode nyheter fra Home of Grace i 2017

Home of Grace-prosjektet var ett av tre Digni-prosjekter som fikk særskilt skryt fra NORAD.

«Vi vil særlig trekke frem Areopagos’ arbeid med å styrke rettigheter og tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne i Kina», uttalte NORAD om Home of Grace-prosjektet i Kina i 2017. 

Har utviklet en helt ny standard

Dagsenterprosjektet i Nanjing har utviklet en helt ny standard for kvalitet på sentre for personer med nedsatt funksjonsevne i Kina, fremhever NORAD. Kinesiske myndigheter er så fornøyde med denne standarden, at de har snakket om å innføre den på nasjonalt nivå.

Prosjektteamet har vært så flinke til å samarbeide med myndighetene, at familier med barn som har nedsatt funksjonsevne nå får mer økonomisk støtte fra det offentlige. Dette resultatet blir også løftet fram i NORADs godkjenning av rapporten fra Digni ­–  paraplyorganisasjonen for norske kristne organisasjoners bistandsarbeid – for 2013-2016. 

Elev fra Home of Grace øver til den årlige festforestillingen. Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk oktober 2017.

Elev fra Home of Grace øver til den årlige festforestillingen.
Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk oktober 2017.

Sprer verdier og kunnskap om funksjonshemming til hele Nanjing og andre byer

- Prosjektet har overgått forventningene sine på flere måter, særlig når det gjelder trivselen til elevene, sier leder for Asiaseksjonen i Areopagos, Grethe Raddum. Det er ingen selvfølge at dagsenterelever i Nanjing er så aktive og glade - og derfor fikk prosjektet skryt av det profesjonelle evalueringsteam som så på resultatene etter de første 5 års innsats.

På dagsenteret får elevene lære å mestre hverdagen. Det er avgjørende for elevenes trivsel at lærerne har en anerkjennende innstilling til elevene. Her går fagkunnskap, menneskeverd og respekt hånd i hånd.

Prosjektteamet sprer verdier og kunnskap til ansatte på andre dagsentre, gjennom kurs som drives i samarbeid med et lokalt universitet. Dagsenterpersonale og offentlig ansatte fra andre byer kommer også til Nanjing for å lære av Home of Grace-prosjektet.

– I det konkurransepregede kinesiske samfunnet er det ikke vanlig å dele ny viten på den måten. At prosjektteamet så raust og åpent deler videre av det de har lært, er nok litt av hemmeligheten bak de gode resultatene, sier Raddum. 

Elever fra dagsentre i Nanjing hadde utkledningsdag på Truels Eco Garden. Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk i oktober 2017.

Elever fra dagsentre i Nanjing hadde utkledningsdag på Truels Eco Garden. Foto av Randi Dyrberg under prosjektbesøk i oktober 2017.

«Happy Sports» skaper inkludering

Den lokale staben har samarbeidet stadig mer med andre dagsenter dette året. For eksempel arrangerer de «Happy Sports» hver uke, der flere dagsenter deltar. Lokalsamfunnet har stilt til rådighet et stadium for sportsarrangementet. Her kan elevene sammen løpe, spille ballspill og leke. Samarbeidet er med til å spre visjonen til dagsenteret om å skape gode og aktive liv for mennesker med utviklingshemning.

For å gi rom for bevegelse og lek har prosjektteamet leiet en hage på landet: Truls Eco Garden. Her deltar elevene fra dagsentre i Nanjing i matlaging, konkurranser og hagearbeid. Også her arbeider prosjektteamet for å skape enda mer integrering: De er begynt å invitere familier uten utviklingshemning med på aktivitetene. Målet er at personer med utviklingshemning skal få oppleve fellesskap med menneskene og samfunnet rundt dem. Drømmen er at det skal bli vanlig å inkludere mennesker med utviklingshemning generelt i Kina, og at de skal bli et vanlig syn ute ­– ikke gjemt bort av skamfulle familier. 

Større synlighet gir mindre skam 

Hvert år arrangerer Nanjing YWCA en stor offentlig festforestilling, der utviklingshemmede elever synger, danser og opptrer. Nanjing YWCA er Areopagos sin partner og de som driver prosjektet lokalt. I desember 2017 gikk den sjette «Love @Jingling»-forestillingen av stabelen, og denne gangen var det over 200 involvert fra dagsenter over hele byen. 1700 mennesker var publikum.
– En slik forestilling har stor betydning når det gjelder å skape synlighet i lokalsamfunnet, og gjøre familier stolte av sine utviklingshemmede medlemmer, mener Raddum. 

Den årlige festforestillingen i 2017. Foto: Home of Grace.

Den årlige festforestillingen i 2017. Foto: Home of Grace.

Fortsatt mye å gjøre for personer med utviklingshemning i Kina 

– Men til tross for den flotte meldingen fra NORAD, gjenstår en stor jobb. Mange har fortsatt ikke et dagtilbud som er godt nok eller gir livsglede, sier hun. Målet om at Home of Grace skal være et modelldagsenter er fremdeles like relevant.

Grethe Raddum ser at en sentral utfordring framover er å få tilstrekkelig praktisk og økonomisk oppbakking fra de lokale myndighetene til å forbedre livskvaliteten til mennesker med utviklingshemning. 2018 og 2019 er de siste årene prosjektet kan motta støtte fra NORAD.

– Å skaffe økte gaveinntekter i Norge og å få de lokale myndighetene enda mer med på laget blir svært viktig for prosjektet. 

Home of Grace FAKTA

  • Dagsenteret drives av Nanjing YWCA – den lokale partneren til Areopagos.
  • Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina.
  • Senteret var fra 2012-2019 en del av et Norad-støttet prosjekt. Fra januar 2020 fortsetter Areopagos å støtte prosjektet med innsamlede gaver.

Bottom