Rettighetsbasert arbeid

Kina har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg har Kina både på nasjonalt og -provinsnivå gitt en rekke rettigheter innenfor utdannelse og arbeid, grunnleggende sosial stønad og juridiske rettigheter. Myndighetene oppfyller en del av sine forpliktelser ved f.eks. å stille hus til disposisjon for dagsenter og lokaler til undervisning av stab.

En viktig del av rettighetsarbeid er å drive informasjonsarbeid og å synliggjøre de psykisk funksjonshemmede. Nabolaget til Home of Grace protesterte på å få psykisk funksjonshemmede i sin midte. To år etter oppstart er brukerne blitt en naturlig og ønsket del av nabolaget. Aktivt møte med nabolaget og målrettet kommunikasjon var det som skulle til for å endre holdningene.

Informasjonsarbeidet består i å få plass i lokalt media, aviser og tv. Brukerne av dagsenteret deltar offentlig med sang og opptreden på eldresenter og ved ulike tilstelninger. En dag i året arrangeres en større forestilling som får mye oppmerksomhet og som også bidrar i lokal fundraising.

Informasjonsarbeidet retter seg også mot lokale myndigheter, både i forhold til hva de er pliktige å gjøre i forhold til landets lover og i forhold til den faktiske situasjonen i egen by. Både foreldrene og KFUK tar del i dette arbeidet.

Norad gir 90 % av prosjektmidlene og Areopagos står for 10%. I tillegg bidrar Nanjings myndigheter med en økende beløp årlig. Prosjektet går fram til 2016.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom